Team Mijnzzp

Deel zzp’ers in financiële onzekerheid door late uitbetaling

AMSTERDAM – 1 op de 6 zzp’ers moet langer dan 45 dagen wachten op betaling van de factuur door de opdrachtgever. 40% van deze groep zzp’ers ervaart hierdoor financiële onzekerheid. Deze onzekerheid is wellicht een gevolg van het feit dat bijna 86% van de zzp’ers aangeeft hoofdkostwinner binnen het gezin te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 912 zzp’ers in samenwerking met EasyStaff.

Uit het onderzoek blijkt verder dat onzekerheid bij zzp’ers ook wordt gevoed door de wet DBA, die inmiddels al weer even van kracht is. Deze wet zorgt bij 4 op de 5 zzp’ers voor meer onduidelijkheden. ’’52.4% van alle zelfstandigen maakt zich sinds de invoering van de wet DBA zorgen over zijn/haar bestaanszekerheid als zzp’er. Freelance Payroll geeft zekerheid”, aldus Christiaan Hesselink, EasyStaff.

Zzp’er is hoofdkostwinner

1 op de 6 zzp’ers geeft aan vaak meer dan 45 dagen te moeten wachten op betaling door de opdrachtgever. Voor 20% van deze groep duurt het zelfs 60 dagen of langer voordat zij worden betaald. Een groot deel van deze zzp’ers zegt hierdoor financiële onzekerheid te ervaren. Doordat de grote meerderheid van de zzp’ers hoofdkostwinner van het gezin is, kan het lang moeten wachten op betaling financiële gevolgen hebben voor de zzp’er.

Onzekerheden dekken

Tevens is uit het onderzoek gebleken dat een ruime meerderheid van de zzp’ers (57%) niet is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Als belangrijkste kostwinner binnen het gezin kan dit voor de zzp’er in geval van langdurige ziekte voor problemen zorgen.

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 912 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (CBS, april 2016).

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic.

Mijnzzp.nl