Team Mijnzzp

Scootmobiel

Werk is vandaag de dag meer dan een manier om in het levensonderhoud te voorzien. Het is een way of living die steeds meer onderdeel van je identiteit uitmaakt. Werk wordt persoonlijker, vooral omdat mensen willen dat hun persoonlijke bijdrage ertoe doet. Maar werk kan en moet ook leuk zijn, voldoening schenken, energie geven en bovenal de mogelijkheid bieden om eigen talenten te ontplooien. Een baan die aansluit bij je passie, maakt gelukkig.

Passie, energie, prestatie gaat over bevlogenheid, over mensen die vanuit passie en energie prestaties behalen. In dit boek leggen Jessica van Wingerden en Bernadette van de Laak uit wat bevlogenheid is en hoe bevlogenheid kan bijdragen aan een succesvolle en gezonde organisatie. Bovendien maken ze duidelijk waarom bevlogenheid belangrijk is, hoe het voor jou als manager of medewerker kan werken en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Zelfs als werk niet samengaat met passie, energie, plezier en trots, doen Jessica en Bernadette de handreikingen om talenten bij medewerkers te ontwikkelen en benutten. In alle situaties levert werken met bevlogenheid een klassieke win-winsituatie op, waarbij het plezier en de prestaties van medewerkers toenemen en daarmee ook de resultaten van organisaties groeien.

In elk hoofdstuk wordt theorie aan de praktijk verbonden. Bovendien bevat elk hoofdstuk wetenschappelijke inzichten, managementinzichten en praktijkcases. Een must-read voor alle managers en medewerkers die bevlogen willen worden, zijn en blijven!

Jessica van Wingerden is directeur HR bij de Koninklijke Auris Groep en als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Erasmus Universi­teit Rotterdam. Vanuit haar adviesbureau Anders Ontwikkelen ondersteunt zij organisaties bij ontwikkelvraagstukken.

Bernadette van de Laak is HR adviseur bij de Koninklijke Auris Groep en daarnaast directeur/eigenaar van Bernadette van de Laak, HR advies, coaching en ontwikkeling. Zij ondersteunt organisaties bij vraagstukken over organisatie- en medewerkerontwikkeling, interventies en Performance Management.

www.werkenaanbevlogenheid.nl

Mijnzzp.nl