Team Mijnzzp

Oud schoolbord

Maandag 29 juni 2015 start minister Bussemaker haar rondgang #leraarwordjenietzomaar. De eerste bijeenkomst vindt plaats op de Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11 te Leiden vanaf 09.30 uur.  U kunt hierbij aanwezig zijn.

Goed onderwijs begint bij goede leraren. En goede leraren beginnen bij goede lerarenopleidingen. Opleiders hebben de sleutel in handen om nieuwe generaties voor te bereiden op hun plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Minister Bussemaker wil met #leraarwordjenietzomaar in gesprek gaan met lerarenopleiders over fundamentele vragen voor de toekomst, hoe zij in die context hun kernopdracht ziet en hoe de Lerarenagenda daar aan kan bijdragen. 

Minister Bussemaker gaat in vier sessies in gesprek met studenten, docenten, alumni en leraren van verschillende lerarenopleidingen over de thema's Bildung, flexibele routes en maatwerk, carrièreperspectieven en opleiden voor het beroepsonderwijs.  De eerste sessie over responsiviteit en Bildung vindt plaats in Leiden (regio West).  In september 2015 vinden de sessies over de andere thema's plaats in Groningen (regio Noord), Doetinchem (regio Oost) en Eindhoven (regio Zuid).

Tijdens de hogeronderwijstour bleek er behoefte om Bildung een steviger plek te geven in opleidingen, met name in het hbo. Bildung gaat hier over studenten kritisch leren nadenken. Hen uitdagen om zelfstandige inschattingen te maken. Hen stimuleren om na te denken waar ze voor staan als leraar, in relatie tot de wereld om hen heen. Niet alleen pedagogisch-didactisch, niet alleen voor wat betreft kennisoverdracht. Maar ook in hun rol als waardendrager, toekomstmaker en voorbeeldfiguur.

Hogeschool Leiden is de organiserende instelling voor de eerste bijeenkomst met zo’n 120 deelnemers. De deelnemende lerarenopleidingen zijn de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit Leiden, de Hogeschool iPabo, de Vrije Universiteit, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Universiteit van Amsterdam, de TU Delft en de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Mijnzzp.nl