Team Mijnzzp

Brandweer

Burgers en bedrijven kunnen meer betekenen voor de brandveiligheid vindt de commissie-Mans. Er moet meer worden geïnvesteerd in veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van de burger. De kosten voor de brandweer zijn anders niet meer op te brengen. De Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB) is van mening dat woningsprinklerinstallaties woningen een stuk veiliger maken. Een woningsprinklerinstallatie garandeert immers een veilige en zelfstandige ontvluchting uit de woning.

Om de toepassing van woningsprinklers onder de aandacht te brengen, is de sectie Verenigde Woningsprinkler Installateurs VWI opgericht. In deze sectie bundelen diverse installateurs hun ervaringen en ontwikkelen zij kennis. Deze kennis stellen zij beschikbaar aan belangstellenden; van brandweer tot huiseigenaar.
De VWI gaat op Nederland toegespitste oplossingen voor woningen realiseren en zal de kwaliteit daarvan gaan waarborgen via een eenvoudige certificeringsregeling en een vereist opleidingsniveau van de betrokken medewerkers. Burgers kunnen dan hun verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor een gecertificeerde woningsprinklerinstallatie.

Een woningsprinklerinstallatie garandeert een veilige ontvluchting uit de woning. De sprinklers treden in werking bij een beginnende brand en zorgen direct voor het onder controle houden ervan. In de meeste gevallen blust één sprinkler de brand. De brandweer hoeft dus minder mensen en middelen in te zetten, waardoor sprinklerinstallaties ook een bijdrage leveren aan de bezuinigingsdoelstellingen van de brandweer.

Wél brand, weinig schade

Voor meer brandveiligheid en minder schade is het dus van belang dat de beginnende brand eerder wordt bestreden. Oók als er geen mensen in de buurt (kunnen) zijn, bijvoorbeeld omdat giftige dampen dat onmogelijk maken. Het snelst gaat dit met automatische blussystemen die op het moment van detectie van de brand tot actie overgaan. Op het moment dat de brandweer de brandmelding krijgt, begint het blussysteem de brand al te bestrijden. De schade die in deze situatie ontstaat is slechts een fractie van bij een onbeveiligde woning.

NOVB: Nederland kan brandveiliger

In Nederland zijn nog veel gebouwen niet met automatische systemen beveiligd, terwijl dit vaak wel mogelijk is. De Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB) bundelt de krachten van een groot aantal organisaties en samenwerkingsverbanden die streven naar meer brandveiligheid in Nederland. Als overkoepelende organisatie is NOVB hèt kennisplatform op gebied van Brandveiligheid in Nederland.

NOVB: vraagbaak voor brandveiligheid

Binnen de NOVB werken brandveiligheidsexperts samen, zowel deskundigen op theoretisch gebied als professionals uit de dagelijkse praktijk, die elk hun kennis en ervaring inbrengen. De NOVB is hiermee het kenniscentrum en de vraagbaak op het gebied van sprinklerinstallaties, blusgasinstallaties, schuimblussystemen, watermistsystemen, preventieve maatregelen, bouwfysische brandveiligheid, risicoanalyse, detectie- en doormeldinstallaties en brandveiligheids- en alarmopvolgingsorganisatie. Gevraagd en ongevraagd adviseren wij Nederland over brandveiligheid. Voor meer informatie over NOVB en brandveiligheid in Nederland kunt contact opnemen met ons kantoor, telefoon 0418-510828 of info@novb.nl

Mijnzzp.nl