Team Mijnzzp

Stratenmakers

Brainnet, dienstverlener op het gebied van inhuur van tijdelijke medewerkers, ondersteunt al jaren haar klanten bij de uitvoering van het inhuurproces. Mede naar aanleiding van de economische situatie in Nederland is bij banken en verzekeraars de behoefte ontstaan naar meer inzicht in de omvang en samenstelling van de inhuur van medewerkers. Brainnet geeft dit inzicht middels BOABAAS.

In 2008 is Brainnet gestart met de ontwikkeling van BOABAAS, een workflowmanagement applicatie die het gehele inhuurproces ondersteunt. "Op de markt is geen applicatie beschikbaar voor ondersteuning van dit specifieke proces", aldus Otto Verkerk, directeur van Brainnet. "Daarom zijn we deze applicatie zelf gaan ontwikkelen. We weten per slot van rekening zelf het beste welke ICT-ondersteuning we nodig hebben. De doelstelling van BOABAAS is de volledige automatisering van de administratieve afhandeling van het inhuurproces. Brainnet is hierdoor in staat volledig inzicht verschaffen aan zowel management als inkopers met betrekking tot tariefsontwikkelingen, contractvoorwaarden, fiscaliteiten en Pre-employment Screeningen.

In september 2009 is gestart met de gefaseerde overgang naar BOABAAS. Alle administratieve handelingen vinden inmiddels plaats met het nieuwe systeem. Alleen de selectie van kandidaten gaat nog handmatig. We kiezen voor `selectie met de hand', omdat we geen goede ervaringen hebben met trefwoord search", aldus Verkerk, "We kiezen bewust voor kwalitatief hoogwaardig personeel, zodat we kandidaten niet alleen op presentatie, maar ook echt op kwaliteit kunnen beoordelen. De beoordelingscriteria in BOABAAS worden per aanvraag afgestemd met de klant en met een score vastgelegd in het systeem.

Over de maand mei 2010 hebben we de eerste management rapportage voor een klant opgeleverd, zegt Arno Lugthart, adjunct directeur, "Met één druk op de knop krijgt de klant inzicht in uren, tarieven, aantal inzetten per leverancier, duur van contracten en een beoordeling op compliance aan wet- en regelgeving.

Brainnet wil de komende jaren haar dienstverlening verder uitbreiden, binnen maar ook buiten de financiële sector. Met name organisaties die aanzienlijke kosten maken op het gebied van externe inhuur hebben baat bij de dienstverlening van Brainnet. "Transparantie van de inhuurketen zorgt voor inzicht in de kostenstructuur en daardoor eerlijke vergoedingen voor alle betrokken partijen, aldus Verkerk. "Met BOABAAS kunnen we dit inzicht geven en onze klanten helpen met het maken van strategische keuzes".

Mijnzzp.nl