Team Mijnzzp

Helft zzp’ers bereid tarief aan te passen aan omstandigheden

DIEMEN – De helft van de zzp’ers (50,4%) ziet bemiddeling als toegevoegde waarde voor zijn bedrijf of onderneming. 68,4 procent van de zzp’ers komt dan ook voornamelijk aan opdrachten via bemiddelaars. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1224 zzp’ers in samenwerking met Yacht.

Een grote meerderheid van de zzp’ers komt voornamelijk aan opdrachten met behulp van een bemiddelaar. 46,8 procent van de zzp’ers heeft zich in het afgelopen jaar dan ook aangemeld of ingeschreven bij een bemiddelaar voor een opdracht. Ruim de helft van de zzp’ers (55%) heeft in diezelfde periode gereageerd op één of meerdere opdrachten via een bemiddelaar. Bemiddelaars zijn zelf ook actief geweest in het zoeken naar zzp’ers: 72,2 procent van de zzp’ers geeft aan in het afgelopen jaar benaderd te zijn door en bemiddelaar.

Hoogte van het tarief

Uit het onderzoek is verder gebleken dat ruim 50 procent van de zzp’ers werkt met een vast tarief voor alle opdrachten. Het overige deel van de zzp’ers past het tarief aan aan de omstandigheden van de opdracht. Tarieven worden voornamelijk aangepast aan de lengte van de opdracht. 60,9 procent van de zzp’ers geeft aan dat hij bij een langere opdracht, met oog op zekerheid, bereid is een lager tarief te hanteren. Andere bepalende factoren voor het tarief van de zzp’er zijn het aantal uren per week dat er aan de opdracht wordt gewerkt, en de reisafstand die moet worden afgelegd. 45,3 procent van de zzp’ers geeft verder aan dat de inhoud van de opdracht van invloed is op het tarief dat wordt berekend.

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 1224 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (CBS, april 2016).

Lees verder op ZZP Barometer

Mijnzzp.nl