Team Mijnzzp

Woning

De Hoge Raad heeft deze week besloten dat een huurrecht (huurcontract) tot keuzevermogen van een belastingplichtige behoort. Dit betekent in een notendop dat iedere ZZP’er met een werkkamer die meer dan 10% uitmaakt van het totale woonoppervlak, zijn totale woonkosten in aftrek kan brengen. De geldende norm dat de werkruimte moet kwalificeren als ‘zelfstandig onderdeel van de woning’ (bijvoorbeeld een aparte ingang) lijkt hierdoor een dode letter.

De fiscale uitwerking in een rekenvoorbeeld : Stel je hebt een webwinkel…

Rich van Markevorsel woont met zijn vrouw Haroline Cooper en hun 2 zoons Damian en Rafaël in een gehuurde woning in Diemen-Zuid. Rich runt zijn webwinkel in huidverzorgingsproducten vanuit huis.

De opslag, administratie, en het inpakken van de pakketjes doet hij vanaf de zolderkamer.

De zolderkamer beslaat iets meer dan elf percent van het totaal van de woning. De totale woonkosten zijn € 9835 (inbegrepen: huur, gas, elektra en water). De zolderkamer vormt geen zelfstandig gedeelte van de woning (geen aparte ingang).

Rich heeft op een blauwe maandag een cursus Belastingrecht gevolgd, dus hij dacht slim te zijn om zijn huurcontract als ondernemingsvermogen op te voeren. In de aangifte inkomstenbelasting hebben Rich en Haroline de totale woonkosten ad € 9835 in aftrek gebracht.

De onttrekking wegens gratis woongenot moet in 2016 volgens de tabel worden gesteld op 1,85% × € 146.000 (WOZ-waarde woning) = € 2700.

Rich en Haroline besparen ruim €6.000 aan belasting.

Kan ik hier als ZZP’er nu nog van profiteren?

Ja, dat kan! En niet alleen voor 2016, ook voor de jaren hiervoor. Zolang je nog bezwaar kan maken tegen je definitieve aanslag, of indien de definitieve aanslag nog niet is opgelegd. Let wel op de volgende zaken:

1.De oppervlakte van de werkkamer moet tenminste 10% van de totale oppervlakte zijn;
2.De ZZP’er moet een correctie voor privé gebruik van de woning maken;
3.De ZZP-er moet zijn huurcontract toerekenen aan zijn ondernemingsvermogen in de aangifte inkomstenbelasting.

Hoe bereken ik de onttrekking voor privé gebruik van de woning?

Voor de bepaling van de onttrekking moet gekeken worden naar de WOZ-waarde van de woning. Aan de hand van de onderstaande tabel bereken je de privé onttrekking.

Lees het hele artikel verder op FIRM24

Mijnzzp.nl