Team Mijnzzp

Ziekenhuis

Een app die helpt bij het zoeken naar een woord, als hulpmiddel voor afasiepatiënten en mensen met spraak- of geheugenproblemen. Dit project, onder leiding het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft de Kwaliteitsprijs van de Hersenstichting gewonnen. De prijs van € 35.000 wordt jaarlijks uitgereikt aan een activiteit of hulpmiddel welke de kwaliteit van leven van mensen met een hersenaandoening aantoonbaar verbetert. De prijs werd gisteren uitgereikt tijdens de Publieksdag van de Hersenstichting in het Utrechts Beatrixtheater.

Met het geld kan het Donders instituut de app bouwen samen met TNO en GameTogether software ontwikkeling. Met hulp van de Afasie Vereniging Nederland, het Afasiecentrum Rotterdam en de Maartenskliniek zal de gebruiksvriendelijkheid getest worden. De app bevordert de zelfstandigheid en sociale contacten van de gebruiker. De eerste versie zal binnen een jaar getest worden en is gebaseerd op een database van woorden en associaties. Het geheel wordt zo opgezet dat het zich kan aanpassen aan de persoonlijke woordenschat van de gebruiker. Hierdoor kan men veel gebruikte woorden snel vinden.

Dit is de tweede keer dat de Hersenstichting de Kwaliteitsprijs uitreikt. Na een oproep aan patiëntenorganisaties en belangengroepen werden er 17 aanvragen ontvangen. Stuk voor stuk projecten die het leven van iemand met een hersenaandoening kunnen verbeteren. Uiteindelijk werden vier aanvragers uitgenodigd hun project aan een jury te presenteren. Bij de selectie werd vooral gekeken naar de haalbaarheid en bruikbaarheid voor een grote groep patiënten gedurende twee jaar. De vier eindkandidaten waren:

Makkelijke website voor hersenletselpatiënten (Noorderbrug revalidatiecentrum);

  • App voor afasiepatiënten (Donders Institute);
  • Zelf aan zet bij overgewicht (Angst, Dwang en Fobiestichting);
  • Zelfmanagement bij hypofyse tumoren (Leids Universitair Medisch Centrum).

Op basis van deze vier presentaties wees de jury de app voor afasiepatiënten als winnaar aan. De jury prijst de betrokkenheid van afasiepatiënten en de patiëntenorganisaties bij dit project.  Ook is zij onder de indruk van de gedrevenheid van het team dat de presentatie gaf.  Door een demonstratie door een patiënt werd de betekenis en de bruikbaarheid goed zichtbaar gemaakt.

Mijnzzp.nl