Team Mijnzzp

Zwembad hotel

DEN HAAG – De helft van de zzp’ers bouwt, naast de AOW, pensioen op en heeft daarmee inkomen voor later geregeld: een groei van 19% ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 845 zzp’ers in opdracht van Nationale-Nederlanden.

“De zzp’er wordt zich steeds meer bewust van zijn pensioen,” aldus Ferd Beukers, financieel expert bij Nationale-Nederlanden. In 2015 bedroeg het aantal zzp’ers dat, naast de AOW, pensioen opbouwde 42%. Het zzp-pensioen bestaat uit vijf pijlers, waaronder de AOW, lijfrente en vermogen.

Zzp’er regelt pensioen zelf

De meeste zzp’ers regelen hun pensioen door te sparen. Meestal doen ze dit via een spaar- en/of beleggersrekening (42%) of een bankspaarregeling (32%). Ook populair zijn de lijfrenteregelingen (39%) en de fiscale oudedagsreserve (37%). Tevens ziet een deel van de zzp’ers de hypotheekvrije woning of de overwaarde van de woning als pensioen. Tot slot bouwt een klein deel van de zzp’ers pensioen op in eigen beheer, via de BV (14%).

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 845 zzp’ers in Nederland, uitgevoerd door ZZP Barometer in opdracht van Nationale-Nederlanden. De resultaten zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent.

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic (download PNG-versie)

Mijnzzp.nl