Team Mijnzzp

Zwembad hotel

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde vanmiddag in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen.

De AOW leeftijd gaat vanaf 2016  naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dit voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord. 

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdspad.

Tijdspad verhoging AOW-leeftijd

Geboren                                                  Jaartal AOW      AOW-leeftijd 

Na 30-09-1950 en voor 01-07-1951    2016                65 jaar + 6 maanden  
Na 30-06-1951 en voor 01-04-1952    2017                65 jaar + 9 maanden  
Na 31-03-1952 en voor 01-01-1953    2018                66 jaar 
Na 31-12-1952 en voor 01-09-1953    2019                66 jaar + 4 maanden  
Na 31-08-1953 en voor 01-05-1954    2020                66 jaar + 8 maanden 
Na 30-04-1954 en voor 01-01-1955    2021                67 jaar

Mijnzzp.nl