Team Mijnzzp

Winkelcentrum

Ondanks een aantal lichtpuntjes is D66-Kamerlid Kees Verhoeven somber over de ondernemersaanpak van VVD en PvdA in hun regeerakkoord. Beide partijen schroeven de lasten de komende jaren met miljarden euro’s op. Daarnaast lijkt innovatie het kind van de rekening, met flinke bezuinigingen op verschillende fiscale prikkels. Ook is de splitsing van innovatie en handel naar verschillende ministeries zorgelijk, wat de exportkracht van Nederland kan verzwakken. Wel ziet Verhoeven positieve elementen met de hervorming van het ontslagrecht, het afschaffen van de product- en bedrijfsschappen en het inkrimpen van de Kamers van Koophandel.

Lastenverzwaring

Vooral de lastenverzwaring is voor Verhoeven onbegrijpelijk. Uit de analyse van het Centraal Planburau blijkt dat ondernemers tot 6,5 miljard euro meer moeten gaan betalen tot aan 2017. Terwijl onder kabinet Rutte-I in 2012 al de hoogste belastingdruk van dit millennium was bereikt met 39%. Ook op het ontwikkelen van nieuwe producten bezuinigen VVD en PvdA flink in het regeerakkoord. Het snoeimes gaat in succesvolle fiscale maatregelen als de WBSO, de RDA en de Innovatiebox en de laatste overgebleven innovatiesubsidies verdwijnen. “VVD en PvdA gooien een grote zak zand in de groeimotor van de economie door ondernemers met miljarden aan lastenverzwaring op te zadelen. En het is triest dat er van innovatie maar weinig overblijft. Concurreren met nieuwe producten en kennis zal door deze bezuiniging de komende jaren moeilijk worden.”

Export niet verkwanselen

Verhoeven maakt zich eveneens zorgen over de keuze van het nieuwe kabinet om de twee-eenheid innovatie en handel uit elkaar te trekken en te verdelen over de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Terwijl de exportkracht toch vooral komt van innovatieve bedrijven, bijvoorbeeld uit de geselecteerde topsectoren. “Het nieuwe kabinet tornt aan het begrip Nederland Exportland door innovatie en export op te knippen. Van iedere euro verdienen we 30 cent in het buitenland, een groot deel van de totale Nederlandse economie. We zullen er sterk op toezien dat de handelspijler niet wordt verkwanseld.”  

Mijnzzp.nl