Team Mijnzzp

Doel

 • Mijnzzp.nl verschaft informatie van en voor zzp bedrijven.
 • Mijnzzp.nl stelt zich ten doel het opbouwen van een goed werkzame en goed onderhouden contactsite voor werkzoekenden en opdrachtgevers in alle branches.
 • Mijnzzp.nl is een registratie/contactsite zonder verdere bemoeienis met of enig belang in ontstane contacten en hieruit voortvloeiende werkzaamheden/opdrachten die d.m.v. deze site tot stand komen of zijn gekomen.

Berichten, afbeeldingen en uitingen op Mijnzzp.nl

 • Gebruikers van Mijnzzp.nl kunnen via hun profiel, advertenties, prijsopgave verzoeken en op andere manieren berichten en/of uitingen en/of afbeeldingen plaatsen.
 • Mijnzzp.nl accepteert hierbij geen gevoelige content, zoals 18+, geweld, discriminatie en dergelijke. Ook accepteren wij geen advertenties en reclame voor financiële producten.
 • Bij het plaatsen van afbeeldingen op Mijnzzp.nl bevestigt u dat u (of u namens iemand) beschikt over het auteursrecht van de betreffende afbeelding. U vrijwaart Mijnzzp.nl van eventuele claims van rechthebbenden die ontstaan door uw plaatsing van de afbeelding.
 • Berichten en uitingen die niet aan deze algemene deelnamevoorwaarden voldoen worden door Mijnzzp.nl zonder aankondiging vooraf verwijderd.

Registratie

 • Deelname/registratie is toegestaan voor iedereen die zoekende is op de arbeidsgerelateerde markt
 • Deelname/registratie is geheel voor eigen risico.
 • Deelnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie.
 • Deelnemer is verantwoordelijk voor het wijzigen/bijhouden van de juiste, actuele en relevante gegevens.
 • Mijnzzp.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit contacten die via deze site tot stand zijn gekomen.

Mijnzzp.nl is geheel gratis

 • Het basis lidmaatschap van Mijnzzp.nl is geheel gratis. Er is ook een betaalde variant van het lidmaatschap beschikbaar.
 • Het is mogelijk dat Mijnzzp.nl in de toekomst tegen betaling aanvullende diensten aanbiedt aan de leden.

Privacy

 • Door lid te worden van Mijnzzp.nl stemt u in met de plaatsing van cookies door Mijnzzp.nl en derde partijen (third party cookies) op uw computer. Voor meer informatie klikt u op de pagina over ons cookie beleid.
 • Mijnzzp.nl garandeert dat uw gegevens door haar niet aan derden ter beschikking worden gesteld of op enige andere wijze worden gebruikt voor enig ander doel.
 • Deelnemer realiseert zich dat met activiteit en/of registratie op Mijnzzp.nl zijn/haar gegevens voor de leden zichtbaar (kunnen) zijn.
 • Met registratie en/of activiteit op Mijnzzp.nl verbindt deelnemer zich op geen enkele manier misbruik te maken van gegevens van anderen, danwel anderszins gebruik te maken van de gegevens/informatie dan waar deze voor zijn bedoeld.
 • Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht ge-interesseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op de pagina over ons cookie beleid.

Eigendomsrecht

 • Niets van deze website mag worden gebruikt of misbruikt in enige vorm of op enige wijze zonder schriftelijke toestemming van Mijnzzp.nl.

Be-eindiging

 • Uw registratie kan op elk gewenst moment ongedaan worden gemaakt.
 • Mijnzzp.nl behoudt zich het recht voor een deelnemer zonder nadere in gebreke stelling met onmiddellijke ingang uit het bestand te verwijderen, danwel tijdelijk te blokkeren als deze in strijd met de voorwaarden handelt.

Mijnzzp.nl