Conciërge (onderwijs)

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Conciërge (onderwijs)?

Een conciërge is een facilitair medewerker die belast is met diverse werkzaamheden en verantwoordelijkheden. In het kort komen de werkzaamheden van een conciërge neer op het houden van toezicht en het beheren van gebouwen, inclusief het beheren van de directe schoolomgeving. Daarnaast is een conciërge verantwoordelijk voor andere werkzaamheden, zoals het klaarzetten van schoolspullen, schoonmaakwerkzaamheden en het uitvoeren van eventuele kleine reparaties. Het beroep conciërge moet gezien worden als een breed beroep, omdat je als conciërge meestal een allround medewerker bent, die eigenlijk overal voor ingezet kan worden. Helaas is het tegenwoordig niet meer voor alle scholen mogelijk om een conciërge aan te stellen. Dit komt vooral doordat scholen met bezuinigingen te maken krijgen, waardoor het aanstellen van een conciërge soms niet meer mogelijk is. Het beroep conciërge is overigens wel een gewaardeerd beroep binnen het onderwijs, ook omdat conciërges ook toezien op de algemene veiligheid van de school en de leerlingen. Een conciërge binnen het onderwijs kan werkzaam zijn voor verschillende scholen, zoals een basisschool of het middelbaar beroepsonderwijs. Het beroep conciërge is aan te merken als een mooi beroep, echter moet het beroep conciërge wel bij je passen, omdat de omgang met kinderen soms moeilijk en/of lastig kan zijn. Het hebben van overwicht speelt dan ook een belangrijke rol binnen de werkzaamheden. Binnen het onderwijs heb je als conciërge veel te maken met verschillende leerlingen, ouders en leerkrachten. Het beroep conciërge komt niet alleen voor binnen het onderwijs. Denk bijvoorbeeld ook aan hotels en aan andere soorten grote openbare gebouwen waar veel verschillende mensen komen. De meeste conciërges binnen het onderwijs zijn op een brede manier verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden. Het is dus niet zo dat conciërges alleen verantwoordelijk zijn voor schoonmaakwerkzaamheden of het klaarzetten van schoolspullen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Conciërge (onderwijs)

Wat is het salaris en tarief van een Conciërge (onderwijs)? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Conciërge (onderwijs) in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Conciërge (onderwijs)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Conciërge (onderwijs) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl