Conciërge (onderwijs)

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Conciërge (onderwijs)?

Een conciërge binnen het onderwijs is een facilitair medewerker die belast is met diverse werkzaamheden en verantwoordelijkheden. In het kort komen de werkzaamheden van een conciërge neer op het houden van toezicht en het beheren van gebouwen, inclusief het beheren van de directe schoolomgeving. Daarnaast is een conciërge over het algemeen voor andere werkzaamheden verantwoordelijk, zoals het klaar zetten van spullen, schoonmaakwerkzaamheden en het uitvoeren van eventuele kleine reparaties. Het beroep conciërge moet gezien worden als een breed beroep, omdat je als conciërge meestal een allround medewerker bent die eigenlijk overal wel voor ingezet kan worden. Helaas is het tegenwoordig niet meer voor alle scholen mogelijk om een conciërge aan te stellen. Dit komt vooral omdat scholen met bezuinigingen te maken krijgen, waardoor het aanstellen van een conciërge soms niet meer mogelijk is. Het beroep conciërge is overigens wel een gewaardeerd beroep binnen het onderwijs, mede omdat conciërges ook toezien op de algemene veiligheid van de school. Een conciërge binnen het onderwijs kan werkzaam zijn voor verschillende soorten scholen, zoals een basisschool of binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Het beroep conciërge is aan te merken als een mooi beroep, echter moet het beroep conciërge wel bij je passen omdat de omgang met kinderen soms moeilijk en/of lastig kan zijn. Het hebben van natuurlijk overwicht als conciërge kan dan ook een belangrijke rol spelen binnen de werkzaamheden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Conciërge (onderwijs)

Wat is het salaris en tarief van een Conciërge (onderwijs)? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Conciërge (onderwijs) in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl