Team Mijnzzp

Civiele werkzaamheden

Dura Vermeer is bij de jaarlijks gehouden Building Business Reputatie Monitor geëindigd op een tweede plaats. In 2009 bezette Dura Vermeer nog de derde plaats en in 2008 een vierde plaats. Van Wijnen is evenals vorig jaar geëindigd op de eerste plaats. Strukton bezet de derde positie (was tweede positie). De Reputatie Monitor is een initiatief van het vakblad Building Business in samenwerking met USP Marketing Consultancy en prof. Cees van Riel, verbonden aan het Corporate Communication Center van Erasmus Universiteit. Naast bouwbedrijven zijn de reputaties onderzocht van ingenieursbureaus, woningcorporaties, ontwikkelaars en adviseurs.

Het onderzoek spitst zich toe op zeven reputatieaanjagers (servicegericht, bedrijfsmatige werkwijze, innovatief, goed werkgeverschap, maatschappelijk verantwoord, transparant en financiële prestatie). Circa 3.650 beleidsbepalers, medewerkers en commercieel verantwoordelijken bij aannemers, ontwikkelaars, gemeenten, corporaties, architecten en toeleveranciers zijn daarbij ondergevraagd.

Glenn Metselaar, hoofd Communicatie van Dura Vermeer Groep, is trots op op de tweede plaats in de Building Business Reputatie Monitor. De afgelopen jaren is het thema reputatiemanagement steeds hoger op de agenda van de organisatie komen te staan. In combinatie met het strategietraject Waarmaken van Ambities zijn thema's als markt- en klantgericht denken, ondernemerschap, bestuur en cultuur en samenwerking vertaald naar concrete acties die daarbij behorend gewenst gedrag moet stimuleren. Deze uitslag is wat mij betreft een indicatie dat we als Dura Vermeer goed bezig zijn, maar ook dat er nog het nodige verbeterd kan worden.

Mijnzzp.nl