Team Mijnzzp

Beursgebouw

Zzp-ers die in Amsterdam wonen komen in aanmerking voor gratis scholing ter waarde van 1000 euro als ze een minimaal inkomen hebben. Het betreft een experiment van de gemeente Amsterdam, dat betrekking heeft op zzp-ers die momenteel een inkomen hebben lager dan 120 procent van het Sociaal Wettelijk Minimum. De gemeente Amsterdam hoopt dat de betreffende zzp-ers op deze manier makkelijk aan opdrachten kunnen komen. Het gratis leergeld gebruikt kan gebruikt worden voor taalcursussen en een betere kennis van sociale media, waardoor de arbeidskansen en algemene ondernemingsvaardigheden toenemen. Het gratis leergeld is een onderdeel van het programma “Werk maken van talent”.

Gratis leergeld als onderdeel van het programma “Werk maken van talent”. Laten we voorop stellen dat hulp bieden niet verkeerd is, maar het heeft niks meer met ondernemerschap of het bestaan als zzp-er te maken. 1000 euro gratis scholingsgeld uitdelen aan alle zzp-ers die onder het minimum leven is geld weggooien. De gemeente Amsterdam geeft aan dat het leergeld onder andere gebruikt kan worden om een taalcursus te volgen of algemene computerlessen. Zzp-ers die niet met een computer kunnen werken hebben gewoon een groot probleem als ondernemer en doen er wellicht beter aan om hun bedrijf te stoppen. Een ondernemer handelt voor eigen rekening en risico en zal zelf het initiatief moeten nemen om succesvol te worden als zzp-er. Dit betekent de nek uitsteken en risico's nemen. Iedere dag maar weer denken: waar zijn die nieuwe kansen en mogelijkheden. Als zzp-er is het daarnaast juist zo belangrijk dat je zelfstandig een bestaan opbouwt, zodat je trots kan zijn op je eigen prestaties.

De opmerking dat zzp-ers verborgen werklozen zijn is regelmatig in het nieuws te horen, en zal voor deze groep zeker terecht zijn. Hoewel de gemeente Amsterdam deze groep zzp-ers op deze manier probeert te helpen, kan iedereen aan zijn klompen voelen dat ze het niet gaat reden. Deze stimulans werkt averechts en zal binnen de gemeente Amsterdam echt geen oplossing zijn voor deze groep zzp-ers.

Mijnzzp.nl