Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

U organiseert graag iets leuks voor uw werknemers? Kijk dan uit voor riskante activiteiten. Grote kans dat u financieel aansprakelijk bent voor de gevolgen van ongevallen.

Dat ondervond de directie van een bedrijf dat zo af en toe op vrijdagmiddag een activiteit organiseerde. Werknemers kwamen met een voorstel dat de directie al dan niet geodkeurde. De directie stemde in met een voorstel voor een workshop rollerskatedansen, in de hal van het bedrijf. Een werkneemster die eigenlijk nooit op vrijdag werkte was zo enthousiast dat zij er speciaal voor naar het werk kwam.
Daar zal ze later spijt van hebben gekregen. Zij had de skates nog maar net aan toen zijn op de marmeren vloer in de hal van het bedrijf een smak maakt en haar pols brak. Zij hield er posttraumatische dystrofie aan over en werd arbeidsongeschikt.

Aansprakelijk
De 47-jarige werkneemster stelde haar werkgever voor de schade aansprakelijk. De kantonrechter wees de vordering af en de vrouw ging in beroep bij het gerechtshof.
Het gerechtshof overwoog dat de werkgever niet aansprakelijk is op grond van het zorgplichtartikel 7:658 BW. Het ongeval is niet gebeurd in de uitoefening van de werkzaamheden. Er bestaat immers een onvoldoende nauwe band tussen de door de vrouw te verrichten werkzaamheden en het rollerskatedansen op vrijdag na werktijd. Bovendien was de deelname aan de workshop geheel vrijwillig.

Aan het werk gerelateerd
Maar het hof vindt de werkgever wel aansprakelijk op grond van art. 7:611 BW (goed werkgeverschap). De workshop was aan het werk gerelateerd. Het ging immers om een personeelsactiviteit die gehouden werd in de hal van het kantoor van de werkgever. Verder had de werkgever de activiteit (mede) georganiseerd. Het rolschaatsen op een marmeren vloer is een risicovolle bezigheid, zeker als er geen beschermingsmiddelen, zoals knie- en polsbeschermers worden uitgereikt en ook geen rolschaatsinstructie wordt gegeven.

Schade vergoeden
De kans op vallen is juist aanzienlijk voor mensen op leeftijd die in geen jaren aan rolschaatsen hebben gedaan. Het feit dat het bedrijf dat de workshop organiseerde onvoldoende veiligheidsmaatregelen had getroffen, komt voor rekening van de werkgever. Want die heeft het bedrijf ingehuurd. De werkgever heeft de werknemers er ook niet op gewezen dat er voor hen kennelijk geen aansprakelijkheidsverzekering was afgesloten. Een en ander leidde ertoe dat de werkgever de schade van de vrouw moest vergoeden.

Door: Kluwer
Bron: DeOndernemer.nl

Mijnzzp.nl