Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

Mensen aan het werk

De wet-DBA zorgt niet alleen voor onduidelijkheid tussen opdrachtgevers en zzp-ers, maar inmiddels ook tussen de diverse zzp-platforms en zzp-ers. Zo heeft onlangs Stichting ZZP-Nederland aangegeven tegen de huidige DBA vorm te zijn, terwijl zij in eerste instantie voor de wet-DBA was. Deze omslag heeft plaatsgevonden nadat duidelijk is geworden wat de gevolgen zijn van de wet-DBA. Uit een onderzoek van Intelligence-group blijkt dat ongeveer 11,8% van alle zzp-ers problemen ervaart met de nieuwe wet-DBA en dat bedrijven momenteel geen opdrachten meer gunnen aan zzp-ers vanwege alle onduidelijkheid met betrekking tot de wet-DBA. Stichting Zzp-Nederland heeft dan ook haar mening moeten bijstellen nadat de wet-DBA in werking is getreden.

Een ander opmerkelijk signaal met betrekking tot de wet-DBA en zzp-ers is het signaal dat ZZP Netwerk Nederland onlangs afgegeven heeft. ZZP Netwerk Nederland, dat onderdeel is van MKB-Nederland, geeft aan dat hun leden geen problemen ervaren met de wet-DBA. Dit omdat hun leden echte zzp-ers zijn in tegenstelling tot zzp-ers die lid zijn van andere zzp-platforms. Volgens ZZP Netwerk Nederland zijn de bij hen aangesloten zzp-leden allemaal echte ondernemers die bewust kiezen voor het ondernemerschap.

ZZP Netwerk Nederland geeft ook aan dat het gebruik van een modelovereenkomst niet verplicht is als zzp-er, en dat hun leden geen problemen verwachten met de wet-DBA. Sterk nog, volgens ZZP Netwerk Nederland heeft niet één van de 8.000 leden geklaagd over de wet-DBA.

Het klopt dat zzp-ers geen modelovereenkomst hoeven af te sluiten. Maar dit kan wel degelijk voor problemen zorgen als achteraf blijkt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. ZZP Netwerk Nederland geeft aan dat hun leden geen problemen verwachten met toetsing achteraf door de Belastingdienst. Kennelijk heeft ZZP Netwerk Nederland geen zzp-leden die te maken hebben met een mogelijke gezagsverhouding, zoals veel andere zzp-ers dit momenteel wel hebben.

ZZP Netwerk Nederland geeft aan te begrijpen dat andere zzp-ers die lid zijn van andere zzp-plaftorms wel problemen kunnen ondervinden met de wet-DBA, omdat deze zzp-ers geen echte ondernemers zijn en zich ook niet gedragen als ondernemer, aldus Jerry Helmers voorzitter van ZZP Netwerk Nederland.

Wij van Mijnzzp.nl moeten toch even slikken van deze berichtgeving van ZZP Netwerk Nederland. Zijn al die andere zzp-ers geen echte ondernemers, omdat ze niet zijn aangesloten zijn bij ZZP Netwerk Nederland? Met grote verbazing hebben wij dan ook dit artikel gelezen op zzp-agenda. Dat de zzp-markt bestaat uit verschillende soorten zzp-ers is voor iedereen wel duidelijk. En lang niet alle zzp-ers zijn geboren ondernemers. Maar de opvatting van ZZP Netwerk Nederland is wel heel bijzonder te noemen.

Daarnaast is het niet aan ZZP Netwerk Nederland om te bepalen of er problemen kunnen of gaan ontstaan met betrekking tot de wet-DBA. Mede om deze reden is de opvatting van ZZP Netwerk Nederland misplaatst. Het grote pijnpunt met betrekking tot de wet-DBA is de mogelijke gezagsverhouding die voor veel problemen zorgt. Het les geven op een school als zzp-er, uit vaste onderwijsboeken, is voor de Belastingdienst bijvoorbeeld al een reden om een modelovereenkomst niet goed te keuren.

Mijnzzp.nl