Team Mijnzzp

Asfaltmachine

Afgelopen week was er weer een opvallend nieuwsbericht te lezen van de PvdA. Aankomend PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk heeft in een nieuwsbericht aangegeven dat er een minimumtarief moet komen voor zzp-ers in bepaalde branches waarbinnen de concurrentie groot is. Volgens van Dijk kunnen veel zzp-ers in bepaalde branches geen eerlijk uurtarief vragen, waardoor deze zzp-ers zich niet kunnen verzekeren en ook geen pensioen kunnen opbouwen. Wij hebben al eerder over dit onderwerp geschreven omdat deze boodschap van de PvdA al eerder te lezen was in het concept verkiezingsprogramma van de PvdA. Het standpunt uit het concept verkiezingsprogramma is nu blijkbaar overgenomen door de PvdA. Een minimumtarief voor zzp-pers is volgens ons geen oplossing voor zzp-ers die tegen een te laag uurtarief werken, omdat er nu eenmaal marktwerking is. Als alle grenzen binnen Europa open zijn is het niet zo gek dat er meer concurrentie zal zijn. Daarnaast zijn prijsafspraken binnen Europa verboden.

Wij kunnen ons dan ook niet vinden in het voorstel van van Dijk die zelf spreekt van muren doorbreken als aankomend PvdA-Kamerlid. De PvdA begrijpt kennelijk niet dat de arbeidsmarkt veranderd is en dat zzp-ers ondernemers zijn die zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkomen. Het is overigens de PvdA zelf die mensen die geen enkel toekomstperspectief hebben als zzp-er wil laten werken. Zo was er enkele maanden geleden een voorstel van de PvdA Amsterdam om mensen gratis schoolgeld te geven zodat ze aan de slag kunnen als zzp-er. De doelgroep van de PvdA Amsterdam voor het betreffende gratis schoolgeld bestond uit mensen die de taal niet machtig zijn en die ook niet met een computer kunnen werken. Alsof deze mensen met 1000 euro gratis schoolgeld van de PvdA wel kans maken op de arbeidsmarkt.

Daarnaast oppert van Dijk nog eens dat zzp-ers met een laag uurloon geen pensioen kunnen opbouwen. Ook op dit punt is het PvdA standpunt achterhaald, omdat uit talloze berichtgevingen en onderzoeken op te maken is dat de meeste zzp-ers zelf voor hun pensioen willen zorgen. Wie automatisch pensioen wenst op te bouwen moet niet als zzp-er gaan werken.

Wij hebben al diverse keren aangegeven dat wij ook begrijpen dat niet alle zzp-ers even graag als zzp-er willen werken, omdat lang niet iedereen een ondernemer is. Maar de meeste zzp-ers werken wel graag als zzp-er, omdat er ook veel voordelen aan zitten. Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijk als het aankomt op de arbeidsmarkt. Het werken als zzp-er is niet verplicht en mensen kiezen er zelf voor om zich in te schrijven als ondernemer bij de Kamer van Koophandel. Als de PvdA schijnzelfstandigheid tegen wil gaan moet je minima ook geen gratis schoolgeld geven met als doel deze mensen zzp-er te laten worden. Iedereen kan namelijk op zijn klompen aanvoelen dat deze aankomende zzp-ers het niet gaan redden.

Mijnzzp.nl