Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

Een inkrimpende overheid biedt kansen voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Maar de 'ruk naar rechts' baart ondernemers die zakendoen met islamitische landen zorgen. Ook wordt gevreesd voor een uittocht van hoger opgeleide allochtone ondernemers.

Dat laatste stelt Ahmet Taskan, directeur van de Turkse ondernemersvereniging Hogiaf. Ook allochtone ondernemers zien welke keuzes de bevolking heeft gemaakt. Als een ruk naar rechts voelbaar wordt in het beleid, zou dat kunnen uitmonden in marginalisering van het aantal allochtonen ondernemers met name moslims. Als die zich in hun bewegingsvrijheid beperkt voelen, ontstaat het gevaar dat met name de hoger opgeleide en succesvollere allochtonen Nederland verlaten. Dan blijven alleen de kansarmen achter, dat moet de samenleving niet willen.

Ook zullen Turkse bedrijven mogelijk minder snel Nederland als uitvalsbasis kiezen om de rest van West-Europa te veroveren. Nederland had een sterke positie, maar een kabinet met de PVV zou er voor kunnen zorgen dat investeerders zich twee keer achter de oren krabben voor ze zich hier vestigen. Voor Nederlandse ondernemingen in Turkije voorziet Taskan echter geen problemen.

Anders ligt dat bij streng-islamitische landen, verwacht Henk Roeven, technisch directeur van Christiaens Controls, een bedrijf dat de techniek levert voor compostfabrieken en champignonteelt. Als Wilders in het kabinet zou komen, voorziet Roeven 'enig tumult' in strenggelovige landen. Maar dat zal na korte tijd wel weer wegebben. Ik voorzie voor onze handel in ieder geval geen problemen.

Wel zijn ondernemers over het algemeen blij met de VVD als grootste partij. Roeven: Daarvan mag je toch verwachten dat zij meer oog hebben voor ondernemerschap en dat zij het land zo bedrijfsmatig mogelijk gaan besturen.

Ook Louise ter Kuile van de Nederlandse Vereniging voor Interim Managers (NVIM), een club die opkomt voor de belangen van de zelfstandige kenniswerker, is tevreden met de liberale overwinning. De VVD heeft zzp'ers hoog in het vaandel staan en ziet ze ook echt als ondernemers.

De voorgenomen inkrimping van de ambtenarij, die de VVD nastreeft, biedt veel zzp'ers 'een goede boterham'. Het werk moet immers toch gedaan worden. Wel ben ik benieuwd naar hoe de VVD aankijkt tegen de rol die zzp'ers kunnen spelen bij afslanking van de overheid - daar heb ik ze tot nu toe niet over gehoord.

Verschillende ondernemers wijzen er op dat er zo snel mogelijk een regeerakkoord moet komen. Dat brengt rust in het land en dat is beter voor het economisch herstel, meent Rin van der Molen, eigenaar van een aantal bakkerswinkels en voorzitter van de bakkersondernemersvereniging NBOV. Wel hoopt Van der Molen dat in het economisch beleid voldoende aandacht zal zijn voor de ambachtseconomie. "De ambachten houden het land draaiende. Stel ondernemers dus centraal en maak ons het werken niet moeilijk.

Belastingverhogingen om de overheidsinkomsten te verhogen blijft de grootste vrees van menig ondernemer. Het herstel loopt daarmee vertraging op.

Roeven, wiens bedrijf in het Limburgse Horst is gevestigd: Bovendien jaag je in grensregio's zoals de onze mensen naar Duitsland of België.

Bron Telegraaf

 

Mijnzzp.nl