Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

Uit een peiling van het ING Economisch Bureau onder achthonderd ondernemers is gebleken dat kleine ondernemers (tot 50 werknemers) ook weer durven te investeren. De kleine ondernemers bleven qua investeringen achter bij de middelgrote en grote bedrijven. Dat kleine ondernemers nu weer durven te investeren heeft voornamelijk te maken met het ondernemersvertrouwen en de financiële positie van bedrijven. Uit de peilingen blijkt verder dat de horeca en de detailhandel achterblijven waar het op investeren aankomt. Onder kleine bedrijven verstaat men bedrijven tot vijftig werknemers. Zzp-ers zijn niet meegenomen in de peiling. De verwachting is dat ook het kleinbedrijf, zoals de zzp-ers, uiteindelijk meer zal gaan investeren.

Positief investeringsnieuws

Na jaren van bezuinigingen en saneringen gaat het inmiddels met steeds meer bedrijven beter, wat uiteindelijk voor iedereen goed zal zijn. Ondanks dat de zzp-ers niet meegenomen zijn in deze peilingen kan het niet anders zijn dat ook de zzp-er hiervan gaat profiteren. Uit de peilingen kunnen we opmaken dat het zogenaamde ondernemersballetje langzaam weer gaat rollen.

Middelgrote MKB-bedrijven (50 tot 250 werknemers) geven aan dat ze niet alleen qua machines of computers gaan investeren maar dat er ook geïnvesteerd zal worden in nieuw personeel. Daarnaast geven de bedrijven aan dat ze meer willen gaan investeren qua scholing van het bestaande personeel. De verwachting is dat de aankomende maanden de investeringsbereidheid onder bedrijven verder zal toenemen.

Mijnzzp.nl