Team Mijnzzp

Huizen

Na jaren van een slechte woningmarkt, die ook de makelaars raakte, gaat het inmiddels steeds beter met de woningmarkt en dus ook met makelaars. Dit blijkt onder meer uit gegevens van makelaarsvereniging NVM over het derde kwartaal. Ook economen van ABN Amro verwachten dit jaar een recordaantal woningverkopen. Zowel NVM als ABN Amro geven aan dat de huizenprijzen harder stijgen dan aanvankelijk gedacht. De prijsstijging van de woningmarkt komt hiermee dit jaar uit op 5 procent, in plaats van 4 procent in de eerdere ramingen van de bank. De verbetering van de woningmarkt komt volgens ABN Amro bank voornamelijk door de gunstige hypotheekrente en de algemene verbetering van de arbeidsmarkt.

Ook geeft ABN Amro aan dat er momenteel sprake is van een grote inhaalslag onder woningkopers die eerder afgewacht hebben. Woningkopers wachten niet langer en durven weer een woning te kopen. Uit het rapport van NWM en uit dat van ABN Amro bank komt duidelijk naar voren dat de crisisjaren met betrekking tot de woningmarkt inmiddels tot het verleden horen. De verbeterde marktomstandigheden zijn voor makelaars zeer welkom. Ze zien hun omzet inmiddels weer groeien. De laatste jaren zijn er veel makelaars mee gestopt of failliet gegaan, doordat de woningmarkt volledig op slot zat.

NVM spreek van een zichtbare tweedeling binnen de opbloeiende woningmarkt, die steeds zichtbaarder begint te worden. Deze tweedeling heeft betrekking op het aantal woningen dat momenteel te koop staat. Verkopers hebben het momenteel erg makkelijk, waardoor de woningmarkt voor starters en doorstromers steeds minder toegankelijk wordt. Dit is vooral het geval binnen de drukkere regio's. Het afgelopen kwartaal zijn er ruim 41.000 huizen van eigenaar gewisseld, wat een toename is van 15 procent ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde verkoopprijs van een woning is momenteel 240.000 euro, wat 7,4 procent hoger is dan een jaar eerder. Dit is op jaarbasis de grootste prijsstijging sinds 2002.

Amsterdam laat de grootste prijsstijging zien ten opzichte van een jaar eerder, met een toename van ruim 22 procent. De regio's Utrecht, Zuid-Kennemerland, Waterland en Zaanstad stijgen met ruim 20 procent. NVM noemt deze prijsstijgingen problematisch. Volgens NVM zijn ze onhoudbaar, omdat er ook steeds minder woning te koop staan.

Mijnzzp.nl