Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

Onze nieuwe minister president Mark Rutte is een voorstander innovatie en vernieuwing. Er is volgens Mark Rutte geen te kort aan innovatie bij bedrijven maar wel aan het uiteindelijke gebruik hiervan. Door dit gebrek aan resultaat komen er te weinig banen bij en blijven ondernemers steken in oude verdienmodellen. Volgens Mark Rutte moet er simpelweg slimmer ondernomen worden. Op onze website hebben wij een tijd terug een filmpje geplaatst van zijn hele verhaal

Wij zijn het Mark Rutte eens omdat ook volgens ons de wereld snel aan het veranderen is. De tijden dat iemand 25 jaar voor een baas werkt en dan een gouden horloge krijgt zijn definitief afgelopen. Mensen willen flexibel zijn en ook zo werken. Volgens ons zullen er dan ook steeds meer ondernemers bij komen en is dit dan ook het nieuwe werken.

Deze verandering van de arbeidsmarkt is niet voor iedereen even makkelijk en zal de nodige jaren kosten voordat deze breed geaccepteerd wordt. Buiten het feit dat steeds meer mensen flexibel willen werken zijn er ook steeds meer werkgevers die flexibel willen zijn in hun personeelsbestand. In het verleden werden hiervoor vaak mensen ingehuurd via een uitzendbureau en inmiddels begint de trend door te slaan naar freelancers of zzp's. Deze nieuw trend zal veel van mensen vragen omdat lang niet iedereen als zelfstandige wenst te werken. Maar wij denken dat er een dag komt dat er in veel beroepen niet meer onderuit te komen zal zijn.
 
Wij houden deze trend al langer in de gaten en hebben daarom deze website opgericht. Onze motto van de website is dan ook “kleine bedrijven worden grote bedrijven”. Maar wat bedoelen wij hier precies mee?
 
Wij zien veel ondernemers die een eenmanszaak oprichten en vervolgens tegen diverse problemen aanlopen zoals opdrachten vinden, netwerken en zelfs vereenzaming omdat ze zich vaak alleen voelen staan als ondernemer. Volgens ons kan dit niet de bedoeling zijn van ondernemen. Dit is dan ook de reden dat wij ondernemers een plek willen geven waar zij zich welkom voelen. Wij proberen ondernemers op onze website dan ook op diverse manieren te helpen.
 
Zo willen wij het nieuwe werken stimuleren door onze leden de mogelijkheid te bieden om een virtueel bedrijf te starten. Wij noemen deze virtuele bedrijven 'bozzNo', wat weer voor 'geen baas' staat. Niet meer alleen ondernemen en het alleen nemen van risico's. Door het starten van een virtueel bedrijf kunnen meerdere zelfstandig ondernemers samen een nieuw bedrijf starten en staan zij samen sterk als ondernemer. Door het starten van een virtueel bedrijf komt er zoveel kracht vrij dat er opeens wel geconcurreerd kan worden tegen een groot bedrijf. Daarom is ons motto dan ook “kleine bedrijven worden grote bedrijven”.
 
Als iemand een virtueel bedrijf start kan men zelf leden uitnodigen om mee te doen aan het nieuwe bedrijf. Omdat wij leden van onze website de mogelijkheid bieden om een index aan te zetten kan men makkelijk zien of een bedrijf wel past in het virtuele bedrijf. Zo kan men bijvoorbeeld er voor kiezen om alleen bedrijven uit te nodigen met een index van 7 of hoger.
 
Stel dat iemand een virtueel bedrijf heeft gecreëerd met 30 specialisten op internet gebied. Dan kan er opeens serieus geconcurreerd worden met andere grote bedrijven. En het leuke is dat iemand in meerdere virtuele bedrijven kan meedoen en niet verplicht is met een een opdracht in zee te gaan als men te druk is. De virtuele bedrijven zijn zelf in te richten, zoals wie de beheerder is en wie allemaal mails mogen ontvangen.
 
Wij denken dat deze manier van werken extra mogelijkheden kan bieden voor ondernemers. Een virtueel bedrijf biedt niet alleen voor de leden extra mogelijkheden maar ook voor opdrachtgevers. Er zijn nogal wat opdrachtgevers die liever met grotere bedrijven werken omdat deze meer zekerheid bieden dan een zelfstandige alleen. Door het starten van een bozzNo maakt nu ook de kleine ondernemer kans op een grote opdracht. Daarom vinden wij dat “kleinen bedrijven grote bedrijven worden”.
 
Buiten de virtuele bedrijven kunnen leden ook hun eigen profiel aanmaken zodat ze individueel hun bedrijf kunnen promoten. Wij proberen een grote verzamelplaats van ondernemers te worden zodat ondernemers elkaar makkelijk kunnen vinden en ervaringen kunnen delen. Ook bieden wij de mogelijkheid om gratis opdrachten te plaatsen waarna wij deze mailen naar onze leden. Ook op deze manier hopen wij ondernemers te kunnen helpen.
 
Wij vinden dan ook dat de kleine ondernemers de krachten moeten gaan bundelen om zo krachtig in de markt te staan. Onze ideeën gaan nog veel verder dan wij nu laten zien met de website. Zo vinden wij het gek dat iedere zelfstandige zelf zijn inkopen doet en zo maar weinig voordeel krijgt bij afnemers. Wij willen dan naar een punt toe dat leden via deze website de mogelijkheid krijgen om hun inkopen te doen met als voordeel dat er wel echte goede kortingen aangeboden worden.
 
Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat de website flink doorgroeit. Wij zijn momenteel niet groot genoeg om dit te kunnen bereiken maar wie weet wat de toekomst nog gaat brengen. Wij hebben er in ieder geval alle vertrouwen dat de website nog veel meer leden mag verwelkom en zo steeds interessanter zal worden voor u als ondernemer.
 
Als dit is wat Mark Rutte bedoelt met innovatie denken wij dat we op de goede weg te zijn. Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat ondernemers gaan samenwerken om zo de markt op een goede manier te kunnen benaderen. Wij zijn ook erg benieuwd hoe u er als ondernemer tegen aan kijkt en horen dan ook graag uw mening.

 

Mijnzzp.nl