Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

Dakdekkers die werken op platte daken hebben in de zomer vaak te maken met een veel te warme werkplek. Soms loopt de temperatuur zo hoog op, dat er sprake is van gevaarlijke en ongezonde werkomstandigheden. Hoe warm het precies wordt op het dak is niet bekend, want er is tot dusver geen onderzoek naar gedaan. FNV Bouw dat een temperatuurgrens opgenomen wordt in de bikudak-cao. Het werk mag stilgelegd worden als de maximumtemperatuur op de werkplek overschreden wordt. Leden die last hebben van hitte kunnen zich vanaf 1 juli melden op de hotline: 0900 368 2689.

Geen hittegrens

Tijdens de looptijd van de vorige cao voor de Bikudak (2008 - 2010) hebben werkgevers en werknemers nagedacht over een vorm van hitteverlet. De werkgevers dachten daarbij aan extra water en meer pauzes, terwijl de werknemers meer zien in een vastgestelde norm waarboven het werk stil wordt gelegd. De norm daarbij is een temperatuur van 40 C op de werkplek. Ook in de nieuwe cao komt er geen vaste afspraak over een temperatuur. FNV Bouw & Infra heeft daarom besloten op een andere manier aandacht te vragen voor werken in de hitte op het dak.

Inventarisatie

Door te inventariseren waar dakdekkers in de hitte werken, wat werkgevers er al dan niet aan doen en of dakdekkers verwachten dat er iets aan hun hitteprobleem wordt gedaan, verzamelt FNV Bouw data. Daarbij zoekt de bond naar gegevens op drie punten: Ik werk als dakdekker in ... (plaatsnaam) in de hitte. Bij mij op de werkplek worden deze maatregelen tegen de hitte genomen

Eens of oneens met de volgende stellingen?

1. Van mij hoeft FNV Bouw & Infra verder geen actie te ondernemen;
2. Ik wil dat FNV Bouw & Infra mijn werkgever aanspreekt op het uitblijven van maatregelen;
3. Ik wil dat FNV Bouw & Infra contact opneemt met de Arbeidsinspectie en melding maakt van een gevaarlijke situatie.

Hotline

FNV Bouw & Infra wil graag van haar leden horen wat er speelt op de hete daken. Vanaf 1 juli kunnen leden daarvoor bellen naar een speciale hotline: 0900 - 368.26.89. Dit nummer is de hele maand juli bereikbaar om gevallen van werken in de hitte te melden. In het tweede deel van de zomer rapporteert FNV bouw over de uitkomsten van deze inventarisatie.


bron: nieuwsbank

 

Mijnzzp.nl