Team Mijnzzp

Winkel

Uit een onlangs gehouden onderzoek van ZZP Barometer in samenwerking met IT-Staffing is naar voren gekomen dat nog steeds veel zzp-ers niet begrijpen welke gevolgen de nieuwe wet DBA mogelijk kan hebben. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) heeft betrekking op de mogelijke arbeidsrelatie tussen de zzp-er en een opdrachtgever en moet schijnzelfstandigheid voorkomen. De wet DBA is actief sinds 1 mei en is in het leven geroepen om duidelijk te maken dat iemand ook echt werkzaam is als zelfstandig ondernemer en er dus geen sprake is van verkapte loondienst.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 80 procent van alle zzp-ers de wet DBA onduidelijk vindt en dat de standaard modelovereenkomsten van de belastingdienst geen extra duidelijkheid bieden. Vier op de tien zzp-ers geeft aan dat ze de nieuwe modelovereenkomsten eigenlijk niet eens kennen, of dat ze de modelovereenkomsten van de belastingdienst niet handig vinden.

Geen zorgen om schijnzelfstandigheid

Ruim 62 procent van alle zzp-ers binnen het onderzoek geeft aan zich nooit zorgen te maken om schijnzelfstandigheid. Na het invoeren van de wet DBA is dit gezakt naar 52 procent. Door het invoeren van de wet DBA zijn er dus meer zzp-ers die nadenken over hun situatie. Zie voor meer informatie ook het artikel Zzp-modelovereenkomst of het artikel Wet DBA in de praktijk.

Mijnzzp.nl