Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

De Arbeidsinspectie heeft afgelopen jaar in de bouwsector fors meer boetes uitgedeeld voor overtredingen van de arboregels.

Dat blijkt uit cijfers die Cobouwheeft opgevraagd bij de inspectiedienst. In totaal deelden inspecteurs 439 boetes uit. Dat is een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarnaast werd zestien keer proces-verbaal opgemaakt. Dat gebeurt doorgaans alleen als de Arbeidsinspectie op zeer grote misstanden stuit. "Dan gaat het om asbestzaken, gevaar voor derden of arbo-misdrijven begaan door werkgevers", licht Magda de Vetten van de Arbeidsinspectie toe. In 2008 werd nog slechts drie keer proces-verbaal opgesteld. Uit de cijfers blijkt dat de Arbeidsinspectie ook steeds vaker werknemers bestraft. Vorig jaar gingen zestig bouwvakkers op de bon, omdat zij gevaarlijke capriolen op de bouwplaats uithaalden. "Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige werkplek", zegt De Vetten. "Maar als het bedrijf er alles aan heeft gedaan - beschermingsmiddelen, voorlichting, toezicht - en er toch nog onveilig wordt gewerkt, dan komen we bij de werknemer uit." De stijging van het aantal werknemersboetes - vorig jaar met 50 procent - zou er volgens De Vetten op kunnen duiden dat bouwondernemers hun zaakjes steeds beter voor elkaar hebben. Zij wijst er echter op dat bij 67 procent van de 3000 controles vorig jaar een of meerdere overtredingen werden geconstateerd. Het jaar ervoor was dat niet veel anders.

Toon

Onlangs beklaagde Bouwend Nederland zich nog over de negatieve toon van de Arbeidsinspectie over de bouw. De brancheorganisatie wees er toen op dat de sector zich juist bovenmatig inspant om de veiligheid te vergroten - en daarin ook succes boekt. De concrete cijfers over 2009, die het tegendeel aantonen, waren toen nog niet voorhanden. De meest genoteerde overtreding is en blijft valgevaar. Het leidde tot 584 waarschuwingen, 425 stilleggingen en 237 boetes, waarvan veertien voor een bouwvakker. Het ontbreken van persoonlijke beschermingsmiddelen was goed voor 189 berispingen, veertien stilleggingen en veertien boetes. De Arbeidsinspectie waarschuwde verder relatief vaak voor het foutief gebruik van ladders, het onzorgvuldig omgaan met gevaarlijke stoffen en het ontbreken van veiligheid- en gezondheidsplannen. De Arbeidsinspectie heeft niet de indruk dat de crisis van invloed is op de veiligheid op de bouwplaatsen. De dienst constateerde enkele weken geleden wel dat de bouw zich, nu het economisch tij tegen zit, vaker schuldig maakt aan illegale tewerkstelling.


bron cobouw

 

Mijnzzp.nl