Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

Meer TomTom's moeten er komen volgens Maxime Verhagen lezen wij in het volgende bericht. Verhagen pleit dan ook voor meer kleine bedrijven die kans maken op overheidsopdrachten. Volgens Verhagen komt het te vaak voor dat kleine bedrijven stoppen en niet doorgroeien tot grote ondernemingen. Ook wordt er nogmaals gehamerd op het verminderen van de administratieve last bij ondernemers door het automatisch verlenen van vergunningen als de overheid te laat reageert op een aanvraag.

Op zich zijn dit allemaal goede voornemens die het verdienen om een kans te maken. Helaas zal er nog veel moeten veranderen wil dit alles haalbaar zijn. Wij hebben al eerder geschreven dat kleine ondernemers moeten gaan samenwerken om te groeien. Wij noemen dit het nieuwe ondernemen. Ons motto van de website is niets voor niets “kleine bedrijven worden grote bedrijven”. De wereld is snel aan het veranderen met steeds meer kleine ondernemers die allemaal een kans willen maken. Helaas zien wij te veel dat ondernemers niet samenwerken en juist hierin willen wij met onze website verandering brengen. Het heeft geen zin om elkaar kapot te gaan concurreren. Via onze website is het mogelijk van diverse kleine bedrijven een groot bedrijf te maken door het starten van een nieuw virtueel bedrijf dat wij een bozzNo noemen - wat weer “geen baas” betekent. In plaats van problemen te zien, zien wij kansen in de vele kleine ondernemers die er zijn door het bundelen van hun krachten tot een groot virtueel bedrijf. Hieronder nemen wij een aantal punten van Maxime Verhagen onder de loep.
 
Overheidsopdracht binnen halen als kleine ondernemer
 
Volgens Maxime Verhagen lopen kleine ondernemers opdracht mis omdat de overheid opdrachten liever aan partijen gunt die landelijke dekking kunnen bieden en zo meer garanties kunnen geven. Op zich is dit geen gekke insteek van de overheid. Een particuliere opdrachtgever wenst toch ook garanties? Een van de problemen van de kleine ondernemer is dat deze simpelweg te klein is en geen kantoor heeft vol met werknemers die ingeschakeld kunnen worden om alles in goede banen te leiden. Ook financieel zal het voor een kleine ondernemer een stuk lastiger zijn om de nodige garanties te kunnen geven. Wij zien de oplossing in het bundelen van krachten door het starten van een groot virtueel bedrijf via deze website. Als de overheid een ICT opdracht wenst aan te besteden  kan de kleine ondernemer zich inschrijven met zijn virtuele bozzNo. In deze bozzNo doen bijvoorbeeld 40 ICT bedrijven mee. Opeens bestaat het probleem van KLEINE ondernemer niet meer. En wanneer iemand in de bozzNo niet kan omdat de te druk is blijven er nog 39 bedrijven over die wel kunnen. Ook staan de ondernemers sterker op financieel gebied wanneer ze samenwerken.
 
Kleine bedrijven groeien niet door tot grote bedrijven
 
Er zijn te veel bedrijven die klein blijven volgens Maxime Verhagen. Laten wij beginnen met dat niet iedereen een bankdirecteur kan worden en dit verwacht ook iemand. Niet iedereen heeft de ambitie om een groot bedrijf op te richten. Dat veel bedrijven klein blijven zal niet snel veranderen mede omdat er zo veel bedrijven bij komen en de wereld echt aan het veranderen is. Bedrijven beginnen steeds meer de voordelen te ontdekken van flexibel personeel in de vorm van de zzp-ers en freelancers. De grote bedrijven willen flexibel zijn in hun personeelsbestand en zitten niet meer te wachten op het geven van een gouden klokje bij 25 jaar dienstverband.
 
Helaas zien wij te veel initiatieven ontstaan die gericht zijn op het klein houden van de ondernemer. Zo zijn er websites te vinden die pretenderen werk aan te bieden of heel veel leden hebben die na betaling toegankelijk worden. Maar de wereld is echt aan het veranderen. Mensen verwachten tegenwoordig openheid en transparantie en het alleen schrijven dat iemand werk aanbiedt of veel leden heeft werkt niet meer. De bouwfraude van een paar jaar terug was alleen mogelijk omdat de wereld toen nog niet transparant was en alles binnenskamers bleef. Nu, jaren later, worden deze bedrijven aangepakt en komen ze er niet meer mee weg. Of wat dacht u van de diverse bonnetjes schandalen? Bijna alles wat bekend is geworden is omdat de wereld transparant geworden is en gewoon opvraagbaar is geworden met de wet op openbaar bestuur.
 
Wij willen met onze website deze transparantie bieden. Wanneer u op onze voorpagina kijkt staat er gewoon het aantal leden. Alle bedrijven die zich op onze website registeren hebben volledige controle over hun profiel. Wij proberen met Mijnzzp.nl dan ook alles om te draaien door een grote verzamelpunt te worden van ondernemers. Wanneer iemand onze leden iets wenst aan te bieden kijken wij eerst of het wel de moeite waard is. Ook op het gebied van inkoop willen wij proberen een voordeel te behalen voor onze leden.     
 
Versoepeling van de administratieve druk
 
Op dit punt komt het volgens ons toch echt aan op eerst zien en dan geloven. Maxime Verhagen zegt dat wanneer een vergunningstermijn verloopt deze automatisch gegund moet worden. Dit heeft niet veel met vermindering van administratieve lasten te maken maar meer met het achter de broek aan zitten van ambtenaren. Deze ambtenaren hebben overigens vaak de macht een vergunningstermijn te verlengen met een simpel briefje naar de aanvrager. Wat weer weken extra wachten kan betekenen.
 
Overigens neem de regeldruk vanuit de overheid de laatste jaren alleen maar toe. Zie hier een artikel van professor Jos Teunissen uit 2007 en hier een artikel uit 2010. Ook het simpeler maken van een vergunningsaanvraag is geen echte lastenverlichting omdat de vergunning nog steeds aangevraagd moet worden met zijn wachttijd en kosten.
 
De overheid krijgt steeds meer te maken met de zogenaamde zorgplicht, wat onherroepelijk betekent dat er meer geregeld moet worden via vergunningen. Zo is de brand onlangs in Moerdijk weer een voorbeeld dat er kennelijk nog niet genoeg geregeld is.
 
Er zijn ook dingen goed geregeld door de overheid 
 
De overheid probeert steeds transparanter te werken voor bedrijven wat een goede zaak is. Dit komt mede doordat wij een transparantere wereld zijn ingegaan waar het geen zin meer heeft om zaken binnenskamers te houden. Het is goed dat de overheid kleine bedrijven probeert te stimuleren door middel van innovatie en het stimuleert om te groeien als ondernemer door het bieden van een kans op een overheidsopdracht. Maar het verminderen van de administratieve druk bij ondernemers zal er volgens ons niet snel komen.

Wij van Mijnzzp.nl zeggen tegen Maxime Verhagen: niet l**len maar poetsen!

Mijnzzp.nl