Team Mijnzzp

Reclame maken

Onlangs hebben wij de advertentiepagina van Mijnzzp.nl aangepast, waardoor de advertentiepagina een duidelijkere indeling heeft gekregen. Wij hebben de advertentiepagina aangepast zodat de geplaatste advertenties makkelijker te vinden zijn voor bezoekers. Het aantal bezoekers van Mijnzzp is de afgelopen maanden fors opgelopen en wij verwachten dan ook snel meer adverteerders. Iedereen kan advertenties plaatsen op Mijnzzp.nl, als lid van Mijnzzp.nl of als niet lid. Het maakt verder niet uit om wat voor advertenties het gaat (particulier of zakelijk). Wij blijven de advertentiepagina de aankomende periode verder uitbreiden en verbeteren.

Nieuwe en tweedehands zakelijke goederen

Door het toepassen van de nieuwe advertentiepagina denken wij een verdere verbetering gevonden te hebben voor de gebruikers van Mijnzzp.nl. Het plaatsen van advertenties met betrekking tot diensten en offerteaanvragen is gratis op Mijnzzp.nl. Voor andere advertenties vragen wij voor een kleine vergoeding. De advertenties kunnen gekoppeld worden aan uw profielpagina wanneer u dit wenst. Ook is het mogelijk om zonder een profielpaginakoppeling te adverteren op Mijnzzp. Voor het afrekenen van een advertentie, indien nodig, maken wij gebruik van iDEAL.

Mijnzzp.nl