Persberichten

Avatar van Team Mijnzzp

Nieuwe financieringsvormen nog relatief onbekend

BEEMSTER – Als de zzp’er geld nodig heeft bij zijn start, financiert hij dat
voornamelijk met eigen spaargeld (88%). Nieuwe financieringsvormen zijn
relatief onbekend, en de onwil van banken wordt als belangrijkste reden
genoemd waarom een financiering niet lukt. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP
Barometer
onder 823 zzp’ers in opdracht van online kredietplatform Spotcap.

Een klein deel van de startende zzp’ers wordt geholpen door startkapitaal via de
vorige werkgever (13%), een lening bij vrienden of familie (11%), een lening bij een
bank of kredietverstrekker (8%) of een investering, waaronder crowdfunding (3%).
Een grote minderheid (46%) van de zzp’ers geeft aan helemaal geen kapitaal nodig
te hebben (gehad) bij de start van zijn bedrijf.

Bank ligt zzp’er vaak dwars

Als belangrijkste reden waarom een externe financiering niet lukt, noemt de zzp’er de
onwil van banken: ook na de crisis zijn banken niet soepeler geworden in het
verstrekken van leningen, en al helemaal niet aan de zzp’er. Verder wordt een te
lage omzet of laag inkomen, de afwezigheid of een negatieve krediethistorie en een
te laag financieringsbedrag als belangrijkste redenen genoemd.

Nieuwe financieringsvormen onbenut

De zzp’er is vooral bekend met traditionele, externe financieringsvormen als een
banklening (85%), rekening-courantkrediet (80%), investeerders (58%), leasing
(55%) en factoring (32%). Nieuwe en innovatieve financieringsvormen zijn relatief
minder bekend, op crowdfunding (69%) na: online kredietplatforms zijn slechts bij
23% bekend.

Hieruit volgt dan ook dat de zzp’er met name een rekening-courantkrediet (54%) of
banklening (34%) inzet bij benodigd extern kapitaal. Leasing (20%), crowdfunding
(20%) en investeerders (17%) worden maximaal door één op de vijf zzp’ers gebruikt
of overwogen. Factoring (4%) en online kredietplatforms (3%) zijn het minst populair.

Bekendheid alternatieven verhogen

“Er is een grote discrepantie tussen de financieringsbehoefte van zzp’ers en de
daadwerkelijke voorziening daarin. Alternatieve financieringsvormen zullen een
belangrijke rol gaan spelen in het vervullen van de financieringsbehoefte van zzp’ers.
Het is zaak dat de bekendheid van alternatieven wordt verhoogd,” aldus Niels
Turfboer, directeur van Spotcap in Benelux en het Verenigd Koninkrijk.
ZZP Barometer © 2009-2015 is onderdeel en eigendom van VictorMundi B.V.

Administrateur belangrijkste vertrouwenspersoon

De zzp’er vraagt de bank het minst om advies met betrekking tot financieringszaken
(4%). De boekhouder of het administratiekantoor (39%) is de grootste
vertrouwenspersoon, gevolgd door het eigen inzicht (26%) en het netwerk van de
zzp’er (18%).

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een
representatieve steekproef van 823 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer
informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen
zzp’ers die Nederland kent (CBS, mei 2015). De onderzoeksresultaten zijn verwerkt
in een infographic.

Mijnzzp.nl