Persberichten

Avatar van Team Mijnzzp

Vanaf nu kunnen ook werkgevers terecht bij Sprink met vragen over gezonde en vitale medewerkers. Door de uitstroom van babyboomers en de toename van werkdruk wordt dit onderwerp steeds belangrijker. Door onze uitgebreide expertise met (mentale) gezondheid beschikbaar te stellen, draagt Sprink een steentje bij aan de continuïteit en slagvaardigheid van organisaties.

Het onderwerp ‘gezondheid en vitaliteit’ staat bij veel organisaties op de agenda, maar veel organisaties blijken moeite te hebben met het implementeren van een succesvol beleid. Vaak wordt er alleen gekeken naar manieren om medewerkers fit te houden. Organisaties staan (nog) te weinig stil bij de mogelijkheden om de veerkracht van medewerkers te vergroten. Sprink speelt hierop in door werkgevers te ondersteunen met het opstellen van bijvoorbeeld leefstijl- en vitaliteitsprogramma’s.

Quickscan

Naast onze adviesrol helpen wij organisaties ook bij de uitvoering. Een voorbeeld is het uitvoeren van een quickscan onder medewerkers. Onderwerpen die uit een quickscan naar voren komen is bijvoorbeeld hoe het is gesteld met de vitaliteit en leefstijl van medewerkers. Waar zitten de verbeterpunten? Maar ook komt naar voren waar medewerkers graag zelf aan willen werken. Een quickscan zorgt in veel gevallen voor verrassende uitkomsten en kan worden gebruikt als praatstuk tussen HR, directie, OR en medewer­kers.

Aanbod voor werkgevers

Bovengenoemde is slechts een voorbeeld van het totale aanbod van Sprink. Omdat de vragen per organisatie en branche kunnen verschillen, is ons aanbod voor werkgevers altijd maatwerk. Een productiebedrijf heeft tenslotte andere vragen dan een accountantskantoor.

Werkgevers kunnen bij Sprink onder andere terecht voor:

-       Quickscans,
-       Leefstijl- en Vitaliteitsprogramma’s,
-       Gezondheidsmanagement,
-       Advies, (online) training en (persoonlijke) coaching.

Op onze website www.sprinkwerkt.nl staat meer over onze dienstverlening voor werkgevers. Via de digitale nieuwsbrief houden wij geïnteresseerden op de hoogte van actuele ontwikkelingen en tevens ons aanbod.

Mijnzzp.nl