Persberichten

Avatar van Team Mijnzzp

Innovatie speelt een grote rol bij het realiseren van verduurzaming van de energievoorziening. Er zijn ingrijpende veranderingen nodig. Dat vraagt om een beter gebruik van de kennis die er is en om vernieuwend ondernemerschap. Daarom heeft het kabinet in 2008 de Innovatieagenda Energie laten opstellen. Het Platform energietransitie Gebouwde Omgeving was daar nauw bij betrokken.

Leren van ervaringen

De Innovatieagenda Energie richt zich op niet alleen op onderzoek naar, de ontwikkeling van en het toepassen van nieuwe duurzame technieken en systemen. Ook het leren van ervaringen - successen en gemaakte fouten - heeft een belangrijke plaats. PeGO juicht het initiatief van Agenschap NL (voorheen Senternovem) tot het onderzoeken van voorlopende projecten in de bestaande bouw dan ook toe.

Kwaliteit

In de afgelopen twintig jaar zijn in Nederland tientallen nieuwbouw- en renovatieprojecten gerealiseerd die veel aandacht hebben besteed aan energiebesparing en C02-reductie. Agentschap NL (voorheen SenterNovem) heeft laten onderzoeken hoe het nu staat met de kwaliteit van deze voorlopers van energieneutrale gebouwen. De evaluatie richt zich op de huidige technische kwaliteit, het benodigd onderhoud en beheer, energiegebruik en tevredenheid van betrokkenen. Dat wil zeggen eigenaars, bewoners en soms ook installatiebedrijven. Het onderzoek geeft inzicht in de succes- en faalfactoren van nieuwbouw en renovatie. Daarnaast levert het onderzoek informatie op over onderhoud, energiegebruik en het gebruik en beleving van bewoners. De kennis wil Agentschap NL gebruiken voor toekomstige projectontwikkeling van energieneutrale nieuwbouw- en enovatieprojecten. Op basis van het inzicht moet de evaluatie leerpunten opleveren voor de toekomstige ambitieuze bouwopgaven, die variëren van een EPC van 0,4 tot energieneutraal bouwen.

Beschrijving opdracht

In opdracht van Agentschap NL zijn 32 projecten geselecteerd en geëvalueerd. Het gaat hier om nieuwbouw- en renovatieprojecten die tussen circa 1995 en 2003 zijn gerealiseerd. Deze projecten zijn bezocht en opdrachtgevers en bewoners zijn geïnterviewd. Daarnaast zijn er bij 17 projecten tevredenheidenquêtes afgenomen bij bewoners. Deze inspanning resulteert in 32 projectverslagen, die bestaan uit een  gestandaardiseerde projectbeschrijving, een evaluatie op basis van interviews en projectbezoek, een analyse en bij 17 projecten het resultaat van de bewonersenquête. De algemene conclusies van dit rapport zijn op basis van deze projectverslagen getrokken.

Creatieve Energie

Bron: Nieuwsbank

Mijnzzp.nl