Persberichten

Avatar van Team Mijnzzp

Op 24 april wordt in de haven van Den Helder het Joint Support Ship Karel Doorman officieel in dienst gesteld van de Koninklijke Marine. Het grootste schip van de marine mag daarna het koninklijke predikaat Zijner Majesteits voeren.

De ceremonie vindt plaats in aanwezigheid van de minister van Defensie en tevens doopster van het schip, Jeanine Hennis-Plasschaert. Aansluitend aan de indienststelling wordt door onder andere de minister en de Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp een herinneringsmedaille uitgereikt aan de bemanning. Deze medaille krijgen zij voor deelname aan de humanitaire hulpverleningsmissie ebolabestrijding in Sierra Leone, Guinee en Liberia.

Bijzondere missie

De Karel Doorman is ruim voor de indienstelling al operationeel ingezet voor de humanitaire hulpverleningsmissie. Het schip heeft in 2014-2015 in drie maanden tijd tweemaal de overtocht naar de ebola getroffen landen in West-Afrika gemaakt. Tijdens deze beide vaartochten heeft het schip 1,5 miljoen kilo voeding, 354 pallets, 148 containers en 263 voertuigen aan noodhulp naar Sierra Leone, Guinee en Liberia gebracht. Eind januari keerde het schip terug naar Den Helder. De Defensie Materieel Organisatie (DMO), Damen Shipyards Group en verschillende onderaannemers hebben alles in het werk hebben gesteld om het schip af te bouwen en gereed te krijgen voor deze indienststelling.

Karel Doorman

Met de indienststelling van de Karel Doorman krijgt de Koninklijke Marine voor de vierde keer in haar geschiedenis een schip genoemd naar schout-bij-nacht Karel Doorman (1889–1942). Naast de nieuwe Karel Doorman kende de marine eerder een tweetal vliegkampschepen en een multipurpose fregat (en klasse) met dezelfde naam.

Mijnzzp.nl