Persberichten

Avatar van Team Mijnzzp

Flevolandse bedrijven en instellingen innoveren steeds meer. In 2003 deed een kwart aan innovatie en nu bijna 40 procent. Op alle fronten vindt vernieuwing plaats: vernieuwing van producten en diensten, maar ook verbeterde manieren van werken en innovatieve organisatievormen. Maar het grootste knelpunt blijft het onzekere economische klimaat. Dat, en meer, blijkt uit de nieuwe publicatie Economie en Arbeidsmarkt Flevoland 2009-2010, die donderdag 10 juni 2010 werd gepresenteerd bij Orfa Visser in Dronten.

Het onzekere economische klimaat uit zich op verschillende manieren, alhoewel er ook lichtpuntjes te vinden zijn. Zo groeide het aantal banen in Flevoland met 2.200, ruim 1 procent, tot 173.000 in 2009. De werkgelegenheidsgroei in Flevoland was wel gering, na drie topjaren. In Nederland was de toename 0,3%, in dezelfde periode. Met uitzondering van Almere is in alle gemeenten de werkgelegenheid gegroeid. De uitzendarbeid in Flevoland is in 2009 met 20% in volume afgenomen. Ook de conjunctuurgevoelige bouwsector en de industrie laten een afname zien. Een plus was er voor de horeca, handel, informatie en communicatie, en het cluster zorg/onderwijs/overheid. Ondanks de banengroei steeg de werkloosheid fors in 2009, vooral in de eerste helft van 2009. De helft van de werklozen is lager opgeleid en de werkloosheid onder vrouwen is nog steeds hoger dan onder mannen.

Veel opheffingen en starters

De economische tegenwind die vorig jaar werd verwacht blijkt ook uit een flinke stijging van het aantal opgeheven bedrijven en de ontevredenheid onder veel Flevolandse ondernemers over het bedrijfseconomisch functioneren. Door faillissementen zijn er in 2009
1.250 banen verloren gegaan. Hier tegenover staat het dynamische karakter van Flevoland in de vorm van blijvend veel startende bedrijven, ruim 2.800 in 2009. De verwachtingen van het Flevolandse bedrijfsleven voor 2010 laten een voorzichtig herstel zien na de recessie, maar de verwachtingen zijn wat minder positief dan het Nederlandse gemiddelde.

Het aanbod van kantoor- en bedrijfsruimte is in 2009 gestegen en het aanbod van winkelruimte is licht gedaald. De kantorenmarkt is in 2009 verslechterd wat blijkt uit het niveau van de leegstand van 13% in Nederland en van 12% in Almere. Naast bedrijfsruimte biedt Flevoland bedrijven ook ruimte op bedrijventerreinen om nieuw te bouwen. In Flevoland is ruim 600 ha beschikbaar. Het uitgiftecijfer is in 2009 met 27 hectare (goed voor circa 1.000 banen) veel lager dan in de voorgaande twee jaar.

Kleine bedrijven cultiveren

Pionieren, vernieuwen en ontwikkelen kunnen als kernwaarden worden gezien van Flevoland. Volgens velen is innovatie de enige werkelijke bron van economische groei. Flevolandse ondernemers innoveren vooral op het gebied van diensten en door het aanboren van nieuwe markten. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een stimuleringsregeling voor Speur- en Ontwikkelingswerk, waarvan circa 30 miljoen euro per jaar naar Flevolandse bedrijven gaat. Ook vraagt men octrooien aan in Flevoland, zo'n 25 per jaar.

Innovatie broodnodig

Uit de afgenomen interviews met de innovatieve Flevolandse vestigingen Walibi Flevo, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en Almere Kennisstad blijkt o.a. dat het gewenst is om kleine bedrijven te cultiveren in kansrijke sectoren, diensteninnovatie te ondersteunen en wie grenzen wil verleggen zal moeten innoveren. Gedeputeerde Economische Zaken, Andries Greiner: `De cijfers laten zien dat innovatie broodnodig is voor economische groei, helemaal nu. We versnellen daarom de groei van regionale kennisclusters in Flevoland samen met de bedrijven, Syntens, OMFL en de Kamer van Koophandel. Via de site www.kansenvoorflevoland.nl kunnen ondernemers de instrumenten vinden.'

De publicatie is aan te vragen bij onderzoek@flevoland.nl en te downloaden via de website: www.flevoland.nl/feitenencijfers.

Bron nieuwsbank

 

Mijnzzp.nl