Persberichten

Avatar van Team Mijnzzp

Het Hof van Arnhem-Leeuwarden oordeelde afgelopen week dat een zzp’er bij het verlenen van AWBZ-zorg in natura terdege een ondernemer in fiscale zin kan zijn. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft FNV Zelfstandigen gisteren een brief aangeboden aan staatssecretaris Wiebes waarin men oproept om alle gehandhaafde zorgverleners per direct een VAR-WUO voor 2014 te verschaffen.

FNV Zelfstandigen ziet de uitspraak van het Hof als een goede basis om de problematiek van deze bijzondere groep voor de korte termijn op daadkrachtige en praktische wijze op te lossen – in ieders belang. “Er is een significante rechtsongelijkheid ontstaan tussen de afgebakende groep van 1200 waarbij wel handhaving heeft plaatsgevonden en de veel grotere groep waarbij dat niet het geval is. Zeker nu de gemeenschappelijke juridische grond waarop handhaving heeft plaatsgevonden door het Hof is verworpen, is deze rechtsongelijkheid niet langer te verantwoorden”, aldus Henk Wesselo, directeur FNV Zelfstandigen in de brief. “Door deze korte termijn oplossing is er meer tijd voor het vormen van een gedegen visie op werken in de zorg en nader uit te werken op welke manier en onder welke voorwaarden zzp’ers in de thuiszorg werkzaam kunnen zijn.”

FNV Zelfstandigen komt al sinds het begin van deze kwestie op voor zelfstandige zorgverleners en schreef Wiebes in april een brief vooruitlopend op het Algemeen Overleg waarin is gewezen op de specifieke situatie van vele zelfstandigen in de zorg. Ook heeft FNV Zelfstandigen gepleit voor passende overgangsmaatregelen om onevenredig verstrekkende gevolgen voor individuele zorgverleners te voorkomen. Tenslotte heeft FNV Zelfstandigen aangedrongen op het creëren van perspectief door het vaststellen van heldere en duurzame spelregels voor zzp’ers in de (thuis)zorg die zouden moeten aansluiten bij vernieuwde wet- en regelgeving in de zorg èn bij het voortschrijdend inzicht ten aanzien van de positie van zelfstandig ondernemers.

De brief van FNV Zelfstandigen aan staatssecretaris Wiebes kunt u hier lezen.

Over FNV Zelfstandigen

FNV Zelfstandigen stimuleert als belangenbehartiger voor zzp’ers gezond en innovatief ondernemerschap in alle facetten van de bedrijfsvoering. Zij zet zich in voor collectieve en individuele voorzieningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van zzp’ers. FNV Zelfstandigen draagt als serieuze gesprekspartner van overheidsinstanties en andere externe partijen bij aan wet- en regelgeving die de positie van zelfstandig ondernemers versterkt. Leden kunnen op individueel niveau terecht voor juridisch advies, incasso en diverse trainingen via de ZZP Academy. FNV Zelfstandigen is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk met ruim 15.000 leden. Meer informatie is te vinden op www.fnvzpp.nl of volg ons op Twitter @FNVZZP.

Mijnzzp.nl