Persberichten

Avatar van Team Mijnzzp

De afgelopen maanden heeft de Belastingdienst de strijd tegen schijnconstructies geïntensiveerd. Sinds de aankondiging van minister Asscher (SZW) om doorgeschoten vormen van flexibilisering aan te pakken, zijn met name in de zorg en in het onderwijs de arbeidsrelaties tussen opdrachtgevers en uitvoerders nader onder de loep genomen. Gevolg is dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) niet meer wordt verstrekt aan eenpitters die feitelijk een verkapt dienstverband hebben.

CONTROLE

In 2001 is de VAR in het leven geroepen om duidelijkheid te scheppen over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en ZZP’ers. Een verstrekte VAR betekent voor de ZZP’er een positief oordeel van de fiscus over de zelfstandigheid vooraf, gebaseerd op de zelf aangeleverde informatie. Aan de andere zijde wil een opdrachtgever er zeker van zijn dat hij of zij een echt zelfstandige ondernemer inhuurt. De VAR biedt dan een mate van zekerheid dat er achteraf geen loonheffing en premies afgedragen hoeven te worden. Wezenlijk onderdeel van de VAR als ‘zelfstandigenvergunning’ is dat er bij een belastingcontrole áchteraf kan blijken dat de arbeidsrelatie in werkelijkheid anders was dan de VAR deed vermoeden. Pseudo-ondernemers die de fiscus bewust voorliegen over hun vermeende zelfstandigheid kunnen via een controle zo tegen de lamp lopen. Al met al bakent dit systeem in theorie de grenzen van het zelfstandig ondernemerschap af.

Veranderde tijden

Met de groei van het aantal ZZP’ers (met ruim 200.000 in de laatste tien jaar) zijn de problemen rondom schijnconstructies helaas meegedeind. Naast de honderdduizenden echt zelfstandige ondernemers die een geweldige bijdrage leveren aan de BV Nederland, is een groeiend aantal eenpitters door de voormalig werkgever in onzuivere ZZP-constructies gerommeld die in praktijk niets met ondernemerschap van doen hebben. Ook meldden zich steeds meer pseudo-ondernemers die maar al te graag mee werkten aan een vermomd dienstverband, om zo op oneigenlijke wijze belastingen te ontlopen en extra toeslagen mee te pakken. De theoretische systematiek van de VAR lijkt zo te zijn ingehaald door veranderde tijden. Het kabinet heeft daarom de taak op zich genomen om de grijze grenzen tussen zelfstandig ondernemerschap en loondienstverbanden met zwarte stift te verscherpen.

Zorg en onderwijs

De afgelopen maanden heeft de Belastingdienst de daad bij het woord gevoegd door over de hele breedte en nadrukkelijker in de zorg en in het onderwijs de arbeidsrelaties tussen vermeende opdrachtgevers- en nemers onder een vergrootglas te leggen. Het gevolg is dat duizenden zorgverleners en docenten hun zelfstandigenvergunning kwijtraken en voor de uitdaging staan om bij de opdrachtgever in vast dienstverband te komen. Dat de fiscus de controles opvoert is een volstrekt logisch gevolg van de beleidskeuze om schijnconstructies aan te pakken. Maar dat betekent niet dat er eensgezindheid is over waar de actuele grenzen van het ondernemerschap precies moeten worden getrokken. Taak voor de Tweede Kamer om uiterst zorgvuldig te controleren hoe de Belastingdienst het beleid in de praktijk uitvoert. Het mag niet zo zijn dat echte ondernemers de dupe worden van maatregelen die bedoeld zijn om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Ook in de zorg en in het onderwijs kan er wel degelijk sprake zijn van echt ondernemerschap.

Voor 2015 staat de invoering van de VAR-webmodule gepland, waarin beoogd wordt opdrachtgevers en –nemers gezamenlijk de arbeidsrelatie te laten beoordelen. De Tweede Kamer zal over deze module nog debatteren. Ik houd u hierover graag op de hoogte.

Gastcolumn

In het discussieforum hebben enkelen van u aangegeven benieuwd te zijn naar de visie van andere partijen op ZZP-zaken. Ik heb daarom mijn gewaardeerde collega Mei Li Vos (PvdA) gevraagd een gastcolumn te verzorgen. Deze kunt u de volgende maand verwachten.


Groet vanaf het Binnenhof,

Erik Ziengs

Reageren op dit ZZPolitiek onderwerp?

Klik hier om mee te doen met de publieke discussie op ons forum.

Mijnzzp.nl