Persberichten

Avatar van Team Mijnzzp

Technische Universiteit Delft

Elektrisch vervoer: kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling

Door Marketing & Communicatie

Op 7 juni aanstaande organiseert TheGrounds samen met de TU Delft een expert sessie over elektrisch vervoer en duurzame gebiedsontwikkeling met aansluitend een presentatie aan de pers. U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

07 juni 2010 - 09 juni 2010 | 10:00 uur - 13:30 uur plaats: Schiphol theGROUNDS

Op 7 juni aanstaande organiseert TheGrounds samen met de TU Delft een expert sessie over elektrisch vervoer en duurzame gebiedsontwikkeling met aansluitend een presentatie aan de pers. U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

Datum: Maandag 7 juni 2010
Locatie: TheGrounds Incubator
10.00 - 12.00 uur expert sessie
12.30 - 13.30 presentatie aan de pers

Aanmelden
Professionals op het gebied van elektrisch vervoer en/of duurzame gebiedsontwikkeling kunnen zich
aanmelden voor de expert sessie bij Stephan van Dijk, program manager electric mobility TU Delft,
s.j.vandijk@tudelft.nl. Pers kan zich aanmelden bij Simone de Jong, wetenschapsvoorlichter TU Delft, s.m.dejong@tudelft.nl.

TOELICHTING

Het thema van de expertsessie is de integratie van elektrische mobiliteit in de duurzame gebiedsontwikkeling. Hierin willen we aandacht besteden aan de consequenties van de grootschalige invoering van elektrische mobiliteit voor de stedenbouw en gebouwde omgeving, de benodigde energie-infrastructuur en nieuwe elektrische vervoersconcepten die binnen onze (rand-)steden kansrijk kunnen zijn. Op basis van een recent uitgevoerd project door de TU Delft en Schiphol in het kader van TheGrounds zullen we een integraal scenario voor elektrisch vervoer en duurzame gebiedsontwikkeling in 2030 rond Schiphol toelichten en nieuwe vragen en oplossingen identificeren.

Een grootschalige introductie van elektrische voertuigen in Nederland heeft consequenties voor de inrichting van onze steden; gebruikers moeten hun voertuig gemakkelijk kunnen opladen, het liefst dicht bij huis of het werk, of in de buurt van stations, winkelcentra en andere mobiliteits-knooppunten. In dichtbevolkte steden is daar niet altijd ruimte voor en heerst een duidelijke parkeerproblematiek. Centrale vraag is welke oplossingen voor het laden van voertuigen in dit soort dichtbevolkte gebieden geschikt zijn en hoe deze op een goede manier te integreren zijn met de gebouwde omgeving (gebouwen, parkeer-garages, façades, etc.).

Elektrisch vervoer biedt ook kansen om stille en schone binnengebieden in drukke steden te creëren. Bij de inrichting van nieuw te ontwikkelen gebieden in de stad kan expliciet rekening gehouden worden met elektrisch vervoer om de leefkwaliteit te verhogen. Hoe doe je dit precies en waar liggen de kansen? Welke elektrische vervoersconcepten sluiten nu het beste aan op de verschillende mobiliteitsbehoeftes in de stad? Zijn er afhankelijk van nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen kansen voor nieuwe elektrische vervoersconcepten, en andersom? Hoe moet je in de infrastructuurplanning en stedenbouwkundige planvorming rekening houden met een toenemende vraag naar elektriciteit? In de presentaties en break-outs besteden we aan deze vragen aandacht.

Daarnaast wordt in toenemende mate decentrale duurzame energieopwekking in steden geïmplementeerd (zonne- en windenergie). Hiermee ontstaat een uitbreiding van de energie-infrastructuur in de stad die ook ingezet kan worden voor het laden van elektrische voertuigen. In grote (rand-)stedelijke gebieden kan zo een relatief zelfvoorzienend elektrisch vervoers-systeem ontstaan. De complexiteit van deze systemen is echter groot.

Het vereist de integratie van een groot aantal verschillende deelsystemen zoals de decentrale opwekking van schone energie, het elektriciteitsnetwerk, de beheersings-strategieën voor het opladen, en de laad-, communicatie- en betaalsystemen, en het elektrische vervoersconcept. Door verschillende partijen in de wereld worden dergelijke integrale systeemvisies gepresenteerd. Een deel hiervan is vooral visionair, maar er zijn ook kansen voor innovatie op de grenzen van de deelsystemen. In de presentaties en break-outs proberen we deze kansen boven tafel te krijgen en leren we aan welke integrale oplossingen wordt gewerkt door de verschillende partijen.

Bron Nieuwsbank

 

Mijnzzp.nl