Docent verkeerstheorie bromfiets

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent verkeerstheorie voor de bromfiets is meestal een ervaren rijinstructeur, die naast de rijopleiding klassikaal theorieles geeft aan cursisten die bekend willen raken met de verkeersregels. De meeste grotere rijscholen bieden deze dienst aan omdat veel leerlingen dit als prettig ervaren. Wie wil leren voor de theorieles kan zich bij een rijschool aanmelden om theorieles te volgen. In veel gevallen wordt er klassikaal les gegeven door een medewerker van de rijschool. Dit wordt over het algemeen mondeling en via een computer gedaan. Op deze manier worden de cursisten voorbereid op het daadwerkelijke examen bij het CBR. Het grote voordeel van het volgen van verkeerstheorieles op deze manier is dat de leerstof over het algemeen sneller opgepakt wordt door de studenten. Het afleggen van het theorie-examen voor de bromfiets is mogelijk vanaf 15,5 jaar en is verplicht om een bromfiets te mogen besturen als je niet beschikt over een rijbewijs. Naast het theorie-examen moeten cursisten ook nog een praktijkexamen afleggen voordat ze een bromfiets mogen besturen. Bij de meeste verkeersscholen is het ook mogelijk om theorieles voor de bromfiets te volgen. Deze verkeersscholen bieden over het algemeen ook de praktijklessen voor de bromfiets aan, waardoor cursisten de totale rijopleiding kunnen volgen binnen dezelfde verkeersschool.

Theorieles voor de bromfiets (AM) is voor iedereen verplicht vanaf 16 jaar of ouder. Enkele maanden voordat iemand 16 jaar oud wordt kan het theorie examen aangevraagd worden voor de bromfiets. Als iemand al over het autorijbewijs of motorrijbewijs beschikt dan is het examen niet nodig. Wel dient iemand dan het rijbewijs van de auto of motor bij zich te hebben. Vooral voor jonge verkeersdeelnemers is het belangrijk om voldoende theorieles te volgen, omdat jongeren over het algemeen niet over heel veel ervaring beschikken. Om met een bromfiets de weg op te mogen moet men dus over het theoriecertificaat beschikken en een praktijkexamen afleggen. Tijdens het theorie examen krijgt de examenkandidaten ongeveer vijftig vragen over het verkeer. Tijdens dit examen zal getoetst worden of de examenkandidaten over voldoende kennis beschikken van de verkeersregels en de verkeersborden.

Waarom theorieles volgen voor de bromfiets

Het volgen van theorieles is voor alle verkeersdeelnemers belangrijk en zeker voor bestuurders van tweewielers zoals bromfietsen. Bromfietsers zijn over het algemeen jongeren die nog niet beschikken over veel verkeerservaring. In het verleden kwam er te veel ongelukken voor, omdat bromfietsbestuurders niet goed op de hoogte waren van de verkeersregels. Om ongelukken te voorkomen is het tegenwoordig verplicht om een theorie examen en een praktijkexamen af te leggen zodat bromfietsbestuurders in alle gevallen wel op de hoogte zijn van de verkeersregels. Ook voertuigbeheersing speelt een belangrijke rol bij bromfietsen. Valpartijen met bromfietsen kunnen al snel vervelende gevolgen hebben, omdat bestuurders van bromfietsen kwetsbaar zijn. Bromfietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers net zo als motorrijders.

Bromfietsrijbewijs

Het verkrijgen van het bromfietsrijbewijs is dus alleen mogelijk door het volgen theorielessen, het afleggen van een theorie examen en het afleggen van een praktijkexamen. Het is dus niet meer zo dat alle bestuurders zomaar op een bromfiets mogen stappen zoals dit in het verleden wel het geval was. Mensen die ernstige verkeersovertredingen begaan zoals asociaal rijden in combinatie met een opgevoerde bromfiets lopen tegenwoordige ook het risico dat het bromfietsrijbewijs ingevorderd wordt door de politie of officier van justitie, net zo als dit het geval is met andere bestuurders.

Zo Gaat Het Bij Het Theorie examen:

Opleidingen tot docent verkeerstheorie bromfiets

Er zijn geen specifieke opleidingen voor het geven van theorieles aan brommer cursisten. In de meeste gevallen is het een ervaren motorrijinstructeur die de theorieles geeft aan de cursisten, maar er is wel degelijk een opleiding voor nodig. Tijdens de theorieles gaat de meeste aandacht uit naar de verkeersregels en verkeersinzicht. Over het algemeen zijn het allemaal jonge cursisten, die voor het eerste echt gaan deelnemen aan het verkeer. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie ook de website theorie.nl om te oefenen voor de auto, bromfiets of motor.

Bedrijven waar een docent verkeerstheorie bromfiets werkzaam kan zijn

Over het algemeen werkt de docent verkeerstheorie op de rijschool, waar een speciale ruimte is ingericht voor de theorieles. Naast de theorieles geeft de instructeur meestal ook gewoon rijles. Meestal is de theorieles in de avond.

Competenties docent verkeerstheorie bromfiets

Als docent verkeerstheorie probeer je je kennis over het brengen aan de cursisten. Het duidelijk kunnen communiceren van de leerstof is eigenlijk het belangrijkste als docent. Meestal begint de les met veel uitleg over een bepaald onderwerp in het verkeer en wordt er later op de avond een test afgenomen, zoals dat bij het CBR ook gedaan zal worden. Tijdens de verschillende lessen probeert de docent de leerlingen klaar te stomen voor het echte examen. Als docent probeer je leerlingen te motiveren om thuis ook te leren en wijs je ze eventueel op hun zwakke plekken, zodat ze gericht kunnen leren voor de theorie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent verkeerstheorie bromfiets

Ondanks dat er veel leerlingen thuis hun verkeerstheorie proberen te leren is er nog voldoende werk te vinden als docent verkeerstheorie. Het thuis leren is doorgaans minder dwingend en is zeker niet voor iedereen geschikt. Doorgroeien als docent verkeerstheorie is niet mogelijk. Het onderdeel theorieles is maar een klein stukje van de taken van de docent. De meeste docenten geven ook gewoon rijles.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent verkeerstheorie bromfiets

Als docent verkeerstheorie werk je doorgaans veel in de avonduren als de cursisten geen school of werk meer hebben. De theorielessen worden over het algemeen naast de gewone rijlessen gegeven. Een rijinstructeur en/of docent verkeerstheorie in loondienst zal afhankelijk van zijn leeftijd en ervaring tussen de 1700 en 2600 euro bruto verdienen. Een rijinstructeur en/of docent verkeerstheorie werkzaam als zelfstandig ondernemer kan doorgaans meer verdienen als er genoeg lesuren gemaakt worden, wat door de concurrentie soms moeilijk is.

Mijnzzp.nl