Docent verkeerstheorie motor

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent verkeerstheorie motor is meestal ook een rijinstructeur, die naast de rijopleiding klassikaal theorieles geeft aan cursisten die bekend willen raken met de verkeerstheorie met betrekking tot de verkeersregels en de motor. De meeste grotere verkeersscholen bieden deze dienst aan omdat cursisten dit als prettig ervaren. Wie wil leren voor de theorieles kan zich bij een verkeersscholen aanmelden om theorieles te volgen. In veel gevallen wordt er klassikaal les gegeven door een medewerker van de verkeersschool. Dit wordt over het algemeen mondeling en via een computer gedaan. Op deze manier worden de cursisten voorbereid op het daadwerkelijke examen bij het CBR. Het grote voordeel van het volgen van verkeerstheorieles op deze manier is dat de leerstof over het algemeen sneller opgepakt wordt door de studenten. Theorielessen zijn voor alle verkeersdeelnemers belangrijk, maar wellicht voor motorrijders extra belangrijk, omdat motorrijders erg kwetsbaar zijn binnen het verkeer. Er zal dan ook redelijk veel aandacht besteed worden aan de zichtbaarheid op de weg als motorrijder. Over het algemeen zullen de cursisten ook praktijklessen volgen bij de verkeersschool waarbinnen ze theorieles volgen. Het volgen van theorielessen is belangrijk omdat cursisten over een theoriecertificaat moeten beschikken voordat ze aan het praktijkexamen mogen beginnen.

Wie tegenwoordig een motor wil besturen zal dus eerst het theorie-examen moeten afleggen voordat het praktijkexamen afgelegd kan worden. Tijdens het theorie-examen zal bekeken worden of cursisten over voldoende kennis beschikken van de verkeersregels, verkeersborden en van de motor. Omdat motorrijders kwetsbare bestuurders zijn is er tijdens de theorielessen voor de motor extra veel aandacht voor voertuigbeheersing en de juiste plek op de weg met betrekking tot de zichtbaarheid van motorrijders. Voor motorrijders is het erg belangrijk om op de juiste positie op de weg te rijden, omdat ze anders niet goed zichtbaar zijn voor andere verkeersdeelnemers. Ook voertuigbeheersing speelt een belangrijke rol als motorrijder. De verkeersregels voor motorrijders verschillen verder niet van de verkeersregels van andere bestuurders.

Waarom theorieles voor de motor volgen

De theorielessen voor de motor verschillen met de theorielessen van de auto omdat motorrijders ook specifieke vragen krijgen over motorvaardigheden tijdens het theorie-examen. Denk hierbij voornamelijk aan de juiste positie op de weg hanteren als motorrijder en aan het op de juiste manier remmen als motorrijders. Ondanks dat een motorrijder niet te maken zal krijgen met andere verkeersregels kan het motorrijden niet zomaar vergeleken worden met autorijden. Een motorrijder moet veel alerter zijn met betrekking tot zichtbaarheid tot andere verkeersdeelnemers. Daarnaast mag een motorrijder nooit in een situatie terecht komen waarbinnen de motorrijder niet veilig meer kan stoppen. Voor een motorrijder is bewustzijn erg belangrijk om veilig te kunnen rijden.

Bijzondere verrichtingen motor

Net zo als cursisten voor de auto moeten ook cursisten voor de motor bijzondere verrichtingen uitvoeren. Deze bijzondere verrichtingen die tijdens de praktijklessen worden uitgevoerd hebben direct te maken met de theorielessen voor de motor, omdat de bijzondere verrichtingen weer alles te maken hebben met voertuigbeheersing. Denk hierbij aan het draaien van rondjes en aan het maken van een noodstop zonder de controle te verliezen.

Veilig op de weg met de motor:

Opleidingen tot docent verkeerstheorie motor

Er zijn geen specifieke opleidingen voor het beroep docent verkeerstheorie motor. In de meeste gevallen wordt de theorieles gegeven door een ervaren motorrijinstructeur, maar er moet wel degelijk een opleiding voor gevolgd worden. Tijdens de motortheorie is er niet alleen aandacht voor de verkeersregels maar worden ook andere zaken belicht, zoals het milieu, voertuigbeheersing, plek op de weg en inzicht. Het bezitten van de motortheorie is verplicht om je examen aan te kunnen vragen bij het CBR. Wanneer de cursist al het autorijbewijs bezit mag je tijdens de praktijklessen je theorie halen. Zonder autorijbewijs moet je eerste je motortheorie halen voor je met de motor in de praktijk mag gaan lessen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie ook de website theorie.nl om te oefenen voor de auto, bromfiets of motor.

Bedrijven waar een docent verkeerstheorie motor werkzaam kan zijn

Over het algemeen werkt de docent verkeerstheorie op de rijschool, waar een speciale ruimte is ingericht voor de theorieles. Naast de theorieles geeft de instructeur meestal ook gewoon rijles. Meestal is de theorieles in de avond.

Competenties docent verkeerstheorie motor

Als docent verkeerstheorie voor de motor probeer je je kennis over te brengen aan de cursisten. Het duidelijk kunnen communiceren van de leerstof is eigenlijk het belangrijkste. Meestal begint de les met veel uitleg over een bepaald onderwerp in het verkeer en wordt er later op de avond een test afgenomen, zoals dat bij het CBR ook gedaan zal worden. Tijdens de verschillende lessen probeert de docent de leerlingen klaar te stomen voor het echte examen. Als docent probeer je leerlingen te motiveren om thuis ook te leren en wijs je ze eventueel op hun zwakke plekken, zodat ze gericht kunnen leren voor de theorie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent verkeerstheorie motor

Ondanks dat er veel leerlingen thuis hun verkeerstheorie proberen te leren is er nog voldoende werk te vinden als docent verkeerstheorie. Het thuis leren is doorgaans minder dwingend, en is zeker niet voor iedereen geschikt. Doorgroeien als docent verkeerstheorie is niet mogelijk. Het onderdeel theorieles is maar een klein stukje van de taken van de docent. De meeste docenten geven ook gewoon motorrijles en autorijles.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent verkeerstheorie motor

Als docent verkeerstheorie werk je doorgaans veel in de avonduren, als de cursisten geen school of werk verplichtingen meer hebben. De theorielessen worden over het algemeen naast de gewone motorrijlessen gegeven. Een rijinstructeur en/of docent verkeerstheorie in loondienst zal afhankelijk van zijn leeftijd en ervaring tussen de 1700 en 2600 euro bruto verdienen. Een rijinstructeur en/of docent verkeerstheorie werkzaam als zelfstandig ondernemer kan doorgaans meer verdienen als er genoeg lesuren gemaakt worden, wat door de concurrentie soms moeilijk is.

Mijnzzp.nl