Docent verkeerstheorie motor

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een verkeerstheorieles docent is meestal ook een rijinstructeur, die naast de rijopleiding klassikaal theorieles geeft aan cursisten die bekend willen raken met de verkeersregels. De meeste grotere rijscholen bieden deze dienst aan omdat veel leerlingen dit als prettig ervaren. Wie wil leren voor de theorieles kan zich bij een rijschool aanmelden om les te volgen. In veel gevallen wordt er klassikaal les gegeven door een medewerker van de rijschool. Dit wordt over het algemeen mondeling en via een computer gedaan. Op deze manier worden de cursisten voorbereid op het daadwerkelijke examen bij het CBR.

Het grote voordeel van het volgen van verkeerstheorieles op deze manier is dat de leerstof over het algemeen sneller opgepakt wordt door de studenten. Theorielessen zijn voor alle verkeersdeelnemers belangrijk, maar wellicht voor motorrijders extra belangrijk omdat motorrijders erg kwetsbaar zijn binnen het verkeer. Er zal dan ook redelijk veel aandacht besteed worden aan de zichtbaarheid op de weg als motorrijder.

Wie tegenwoordig een motor wil gaan besturen zal dus ook een theorie-examen moeten afleggen. In het verleden was dit niet nodig als men al het autorijbewijs bezat. Het theorie examen bestaat uit 50 vragen. Tijdens dit examen kijkt men of de cursist voldoende kennis heeft van regels, verkeersborden en van de motor. Net zoals bij brommers gebeuren er met motoren relatief veel ongelukken. Omdat men op een motor vele malen kwetsbaarder is dan in een auto zijn de regels voor het motorrijbewijs aangescherpt. Men spreekt tegenwoordig zelfs over een lichte of zware motor. De lichte motors zijn voor beginnende bestuurders. Deze motoren hebben een maximaal vermogen van 25 kW en is voor bestuurders jonger dan 21 jaar.

Veilig op de weg met de motor:

Opleidingen tot docent verkeerstheorie motor

Er zijn geen specifieke opleidingen voor het beroep docent verkeerstheorie motor. In de meeste gevallen wordt de theorieles gegeven door een ervaren motorrijinstructeur, maar er moet wel degelijk een opleiding voor gevolgd worden. Tijdens de motortheorie is er niet alleen aandacht voor de verkeersregels maar worden ook andere zaken belicht, zoals het milieu, voertuigbeheersing, plek op de weg en inzicht. Het bezitten van de motortheorie is verplicht om je examen aan te kunnen vragen bij het CBR. Wanneer de cursist al het autorijbewijs bezit mag je tijdens de praktijklessen je theorie halen. Zonder autorijbewijs moet je eerste je motortheorie halen voor je met de motor in de praktijk mag gaan lessen.

Bedrijven waar een docent verkeerstheorie motor werkzaam kan zijn

Over het algemeen werkt de docent verkeerstheorie op de rijschool, waar een speciale ruimte is ingericht voor de theorieles. Naast de theorieles geeft de instructeur meestal ook gewoon rijles. Meestal is de theorieles in de avond.

Competenties docent verkeerstheorie motor

Als docent verkeerstheorie voor de motor probeer je je kennis over te brengen aan de cursisten. Het duidelijk kunnen communiceren van de leerstof is eigenlijk het belangrijkste. Meestal begint de les met veel uitleg over een bepaald onderwerp in het verkeer en wordt er later op de avond een test afgenomen, zoals dat bij het CBR ook gedaan zal worden. Tijdens de verschillende lessen probeert de docent de leerlingen klaar te stomen voor het echte examen. Als docent probeer je leerlingen te motiveren om thuis ook te leren en wijs je ze eventueel op hun zwakke plekken, zodat ze gericht kunnen leren voor de theorie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent verkeerstheorie motor

Ondanks dat er veel leerlingen thuis hun verkeerstheorie proberen te leren is er nog voldoende werk te vinden als docent verkeerstheorie. Het thuis leren is doorgaans minder dwingend, en is zeker niet voor iedereen geschikt. Doorgroeien als docent verkeerstheorie is niet mogelijk. Het onderdeel theorieles is maar een klein stukje van de taken van de docent. De meeste docenten geven ook gewoon motorrijles en autorijles.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent verkeerstheorie motor

Als docent verkeerstheorie werk je doorgaans veel in de avonduren, als de cursisten geen school of werk verplichtingen meer hebben. De theorielessen worden over het algemeen naast de gewone motorrijlessen gegeven. Een rijinstructeur en/of docent verkeerstheorie in loondienst zal afhankelijk van zijn leeftijd en ervaring tussen de 1700 en 2600 euro bruto verdienen. Een rijinstructeur en/of docent verkeerstheorie werkzaam als zelfstandig ondernemer kan doorgaans meer verdienen als er genoeg lesuren gemaakt worden, wat door de concurrentie soms moeilijk is.

Mijnzzp.nl