Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Docent verkeerstheorie motor?

Een docent verkeerstheorie motor is meestal ook een rijinstructeur, die naast de rijopleiding klassikaal theorieles geeft aan cursisten die bekend willen raken met de verkeerstheorie met betrekking tot de verkeersregels en de motor. De meeste grotere verkeersscholen bieden deze dienst aan omdat cursisten dit als prettig ervaren. Wie wil leren voor de theorieles kan zich bij een verkeersscholen aanmelden om theorieles te volgen. In veel gevallen wordt er klassikaal les gegeven door een medewerker van de verkeersschool. Dit wordt over het algemeen mondeling en via een computer gedaan. Op deze manier worden de cursisten voorbereid op het daadwerkelijke examen bij het CBR. Het grote voordeel van het volgen van verkeerstheorieles op deze manier is dat de leerstof over het algemeen sneller opgepakt wordt door de studenten. Theorielessen zijn voor alle verkeersdeelnemers belangrijk, maar wellicht voor motorrijders extra belangrijk, omdat motorrijders erg kwetsbaar zijn binnen het verkeer. Er zal dan ook redelijk veel aandacht besteed worden aan de zichtbaarheid op de weg als motorrijder. Over het algemeen zullen de cursisten ook praktijklessen volgen bij de verkeersschool waarbinnen ze theorieles volgen. Het volgen van theorielessen is belangrijk omdat cursisten over een theoriecertificaat moeten beschikken voordat ze aan het praktijkexamen mogen beginnen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Docent verkeerstheorie motor

Wat is het salaris en tarief van een Docent verkeerstheorie motor? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Docent verkeerstheorie motor in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl