Staalconstructeur (metaal)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een constructeur is iemand die berekent hoe zwaar een bepaalde constructie moet zijn. Een constructie van staal is uitermate geschikt voor allerlei doeleinden. Metalen constructies zijn sterk en duurzaam. Van metaal zijn dan ook grote overspanningen mogelijk. Wanneer een architect een gebouw heeft ontworpen zijn er vaak ingewikkelde constructies bedacht. Deze constructies dienen dan zorgvuldig berekend te worden. Een constructie moet voldoende sterk zijn om een gebouw overeind te kunnen houden tijdens zijn levensduur. Een constructie moet bijvoorbeeld bestand zijn tegen sneeuwdruk. In het kort komt het er op neer dat de constructeur zal berekenen welke krachten er op een constructie voor kunnen komen.

De draagconstructie wordt gevormd door de dragende elementen die een ruimte overspannen. De draagconstructie kan verschillende krachten te verduren krijgen zoals wind en sneeuw. De draagconstructie moet te allen tijde de krachten blijven afvoeren naar de fundering. Buiten constructies van staal kan er ook met andere materialen gewerkt worden zoals beton en hout. Een constructeur heeft over het algemeen een achtergrond als ingenieur.

De constructeur is kortom verantwoordelijk voor het uittekenen en berekenen van de diverse constructie die een architect heeft bedacht om een gebouw te kunnen maken. In het verleden was de constructeur vaak met de hand aan het tekenen. Tegenwoordig gebruiken de meeste constructeurs computerprogramma's zoals AutoCad. AutoCad is een veel gebruikt programma in de bouwkunde maar ook in andere branches wordt het veel gebruikt, zoals in de werktuigbouwkunde, civiele techniek en landmeetkunde. AutoCad biedt veel extra mogelijkheden voor de gebruiker, zoals het maken van 3D modellen. Tegenwoordig komt het steeds meer voor dat constructies zo ingewikkeld zijn dat deze eigenlijk niet meer te ontwerpen en te berekenen zijn zonder een goed computerprogramma. Naast eisen aan constructies met betrekking tot de sterkte dient een constructeur ook rekening te houden met andere veiligheidseisen, zoals wanneer er brand ontstaat. De constructie dient voldoende brandwerend te zijn zodat deze het niet meteen begeeft in geval van een calamiteit.

Een constructeur werkt veel met de architect samen om diens plannen te kunnen realiseren. Maar ook komt het regelmatig voor dat de constructeur met de gemeente of aannemer moet overleggen omdat ze bijvoorbeeld tegen problemen aanlopen tijdens het werk. Het is daarom erg belangrijk dat de constructeur op de hoogte blijft van de constructie zodat er een veilig gebouw staat.

Iedereen mag zich constructeur noemen, maar er gaan steeds meer stemmen op om het beroep te beschermen. De laatste jaren zijn er diverse vervelende ongelukken gebeurd waarbij constructies van gebouwen het begeven hebben. Dit betekent niet meteen dat de constructie van deze gebouwen niet goed was, omdat er ook andere oorzaken aan te grondslag kunnen liggen: aanpassingen aan het gebouw die de constructie overbelasten of anders belasten waar deze niet op berekend was. Ook kunnen de weersinvloeden op de materialen een rol spelen in de loop van de tijd. Het is daarom een niet te onderschatten beroep met veel verantwoordelijkheden.

Film over een constructeur:

Film over een tekenaar constructeur:

Opleidingen tot constructeur

Om als constructeur te kunnen werken zal er een opleiding gevolgd moeten worden op Hbo-niveau in de richting bouwkunde, met de specialisatie constructie en techniek. Tijdens de opleiding leer je constructies maken en berekenen die ook daadwerkelijk toepasbaar zijn in de bouw. Bouwtechnisch en constructief ontwerpen en tekenen spelen de belangrijkste rol tijdens de opleiding. Afhankelijk van de vooropleiding is de opleiding rechtstreeks te volgen of niet.

Bedrijven waar een constructeur werkzaam zijn

Een constructeur kan bij verschillende soorten bedrijven gaan werken die wel aan de bouw gelieerd zijn, zoals een aannemer, architectenbureau, constructiebedrijf, ingenieursbureaus en bij gemeentes. Maar natuurlijk is ook een carrière als zelfstandig ondernemer mogelijk als constructeur.

Competenties constructeur

Het kunnen maken van constructieberekeningen en bouwconstructies is erg belangrijk in de bouwwereld.  Gebouwen worden steeds ingewikkelder en de eisen ook. Door de komst van de computers zijn er tegenwoordig ingewikkelde constructies mogelijk, die ook nog eens beter berekend kunnen worden. Als constructeur maak je het mogelijk om ingewikkelde gebouwen bedacht door architecten mogelijk te maken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als constructeur

De vraag naar goed opgeleide constructeurs is groot. Het vinden van werk als constructeur is dan ook vaak niet moeilijk. Er zijn veel verschillende soorten bedrijven die een goed opgeleide constructeur kunnen gebruiken. Ook als zelfstandig ondernemer is er doorgaans voldoende werk te vinden als constructeur. Er zijn veel aannemers die constructieberekeningen nodig hebben voor hun bouwvergunning, en graag bij een zelfstandig constructeur uit komen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris constructeur

Als constructeur in loondienst kan men afhankelijk van de ervaring, leeftijd en verantwoordelijkheid tussen de 2400 en 3700 euro bruto per maand verdienen. Een constructeur die als zelfstandig ondernemer werkt kan, mits er voldoende opdrachten binnen komen, meer verdienen. Een goed netwerk van collega ondernemers in de bouwwereld is wel heel belangrijk als constructeur, om voldoende opdrachten te krijgen.

Mijnzzp.nl