Omzetcoach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een omzetcoach is gespecialiseerd in omzetcoachingsmethodiek. Omzetcoachingsmethodiek kan in het kort het beste omschreven worden als het bereiken van bepaalde doelen die met concrete omzetdoelstellingen te maken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verhogen van de verkoopeffectiviteit van een bedrijf of aan het verder uitbreiden van een bedrijf waardoor de omzet toe zal nemen. Een omzetcoach is op een brede manier gespecialiseerd in het verhogen van de omzet. Omzet is een bedrijfseconomische term die duidt op het totaalbedrag van verkopen van een bedrijf. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een omzetcoach het beste omschrijven als het helpen van andere ondernemers zodat zij hun omzet kunnen verhogen. Hoe een omzetcoach ondernemers precies zal helpen kan verschillen per ondernemer, omdat niet alle ondernemers hun omzet op de zelfde manier realiseren. In veel gevallen zullen de werkzaamheden van een omzetcoach betrekking hebben op commerciële diensten, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een omzetcoach kan bijvoorbeeld ook ondernemers helpen die omzet maken door het beschikbaar stellen van hun unieke kennis en/of vaardigheden. Het beroep omzetcoach moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat een omzetcoach diverse ondernemers kan helpen die op verschillende manieren aan hun omzet komen. Over het algemeen zal een omzetcoach op een brede manier gespecialiseerd zijn in het helpen van ondernemers. Ook innovatie kan een belangrijke rol spelen binnen de werkzaamheden van een omzetcoach.

Het beroep omzetcoach heeft in alle gevallen te maken met het verder verbeteren en verhogen van de omzet. Omzet is als ondernemer in belangrijk, omdat de omzet de levensvatbaarheid van een onderneming bepaalt. Zonder voldoende omzet kunnen ondernemingen niet levensvatbaar zijn. Het is de omzetcoach die andere ondernemers kan helpen bij het analyseren van mogelijke problemen en het is de omzetcoach die kan helpen bij mogelijke nieuwe kansen als ondernemer. Omdat iedere onderneming en ondernemer uniek is moeten de werkzaamheden van de omzetcoach gezien worden als maatwerk. Als omzetcoach kan je verschillende soorten ondernemers helpen zoals fabrikanten, internetondernemers of commercieel medewerkers.

Afhankelijk van de soort omzetcoach kan een omzetcoach in sommige gevallen ook aangemerkt worden als marktonderzoeker, marketinganalist, bedrijfsadviseur of als bedrijvendokter, echter gaan de werkzaamheden van deze beroepen over het algemeen verder dan alleen het helpen verhogen van de omzet. Een omzetcoach moet wellicht eerder gezien worden als motivatiecoach en inspirator die andere ondernemers helpt bij het behalen van hun omzetdoelstellingen. Hoe een omzetcoach dit precies zal bereiken is niet zomaar aan te geven, omdat dit per ondernemer kan verschillen. Het is denkbaar dat een omzetcoach op verschillende manieren werkzaam is. Denk bijvoorbeeld aan een omzetcoach die fungeert als tijdelijke sparringpartner om eventuele problemen boven water te krijgen, of aan een omzetcoach die juist voor een langere periode betrokken is bij een onderneming. De werkzaamheden van een omzetcoach moeten in de meeste gevallen gezien worden als maatwerk.

Hoe helpt een omzetcoach

Een omzetcoach kan andere ondernemers op veel verschillende manieren helpen met het verhogen van hun omzet. In veel gevallen zal een omzetcoach starten door het houden van coachingsgesprekken met de betreffende ondernemer. Afhankelijk van de uitkomst van de coachingsgesprekken kan het als omzetcoach belangrijk zijn om de betreffende ondernemer bewust te maken dat bepaalde zaken anders moeten om resultaat te kunnen behalen. Met andere woorden zal de omzetcoach proberen het denkpatroon van de betreffende ondernemer te veranderen , waardoor er uiteindelijke sprake zal zijn van omzetgroei. Andere werkzaamheden van een omzetcoach kunnen gericht zijn op het helpen maken en opstellen van groeiplannen. Denk bijvoorbeeld aan het helpen opstellen van een effectieve marketingstrategie of aan het trainen van ondernemers met betrekking tot verkoopgesprekken. Ook het helpen opbouwen van de juiste structuur als ondernemer zijn werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden door een omzetcoach.

Waarbij helpt een omzetcoach allemaal:

  • Het analyseren van mogelijke problemen en/of zwakheden
  • Het bepalen van marketingstrategieën
  • Het geven van eventuele trainingen aan medewerkers
  • Het helpen bepalen van de omzetgroeidoelstellingen
  • Het optimaliseren van verkoopkanalen
  • Het op de juiste manier inzetten van andere specialisten
  • Het verhogen van de verkoopeffectiviteit
  • Het verwezenlijken van omzetgroeiplannen

Inspirerend interview met topondernemer:

Gouden tips van een 19-jarige ondernemer:

Opleidingen tot omzetcoach

Er bestaan geen specifieke opleidingsmogelijkheden tot omzetcoach, anders dan bijvoorbeeld de Hbo-opleiding marketing management of de Hbo-opleiding commerciële economie. Het beroep omzetcoach moet gezien worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. Over welke specifieke opleidingen een omzetcoach beschikt kan per coach verschillen, omdat het beroep coach verder geen bescherming kent. Van een omzetcoach mag wel verwacht worden dat hij of zij beschikt over kennis van sales management en online marketing, omdat dit in de meeste gevallen belangrijk is als omzetcoach. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een omzetcoach werkzaam kan zijn

Een omzetcoach is over het algemeen niet werkzaam voor bedrijven, omdat de meeste omzetcoaches werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer binnen hun eigen adviesbureau. Het beroep omzetcoach moet vrij algemeen gezien worden, omdat een omzetcoach bijvoorbeeld ook een retaildeskundige kan zijn die werkzaam is binnen de detailhandel. Het beroep omzetcoach kan dus in de praktijk ook andere beroepen betreffen die raakvlakken hebben met het beroep omzetcoach. Het is denkbaar dat een omzetcoach in sommige gevallen ook aangemerkt kan worden als consultant, die werkzaam is voor een consultancybureau. In dat geval zal een omzetcoach wellicht ook aangemerkt kunnen worden als verandermanager.

Competenties omzetcoach

De belangrijkste competentie als omzetcoach is de vakinhoudelijke kennis als coach in het algemeen. Het coachen van mensen op de juiste manier is niet iets wat iedereen zomaar kan, omdat het voeren van coachingsgesprekken vraagt om speciale vaardigheden en technieken. Daarnaast moet een omzetcoach aangemerkt kunnen worden als communicatieadviseur, omdat communicatie erg belangrijk is als coach. Ook het kunnen netwerken is een belangrijke competentie als omzetcoach. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, innovatie, motiveren, inspireren, overtuigingskracht, zelfstandigheid, analytisch, kennis, leergierigheid, samenwerken en commerciële vaardigheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als omzetcoach

Het arbeidsmarktperspectief als omzetcoach is niet zomaar aan te geven, omdat de meeste omzetcoaches werkzaam zijn als ondernemer. Het beroep omzetcoach komt in loondienst niet veel voor. Als een omzetcoach werkzaam is in loondienst zal het meestal meer specifieke beroepen betreffen die raakvlakken hebben met het beroep omzetcoach. De doorgroeimogelijkheden als omzetcoach kunnen gezien worden in het opbouwen van een goede naam, waardoor je meer ondernemers zal kunnen helpen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris omzetcoach

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat een omzetcoach in de meeste gevallen werkzaam zal zijn als ondernemer. Een ondernemer zal zelf zijn eigen arbeidsvoorwaarden bepalen. Wat een omzetcoach precies verdient is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van het aantal en soort opdrachten als omzetcoach. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een omzetcoach ook andere werkzaamheden uitvoert.

Mijnzzp.nl