Bolwerk Management Support

BedrijfBolwerk Management Support
ProfielDeze pagina is 2592 keer bekeken.
AdresAidalaan 17
3438 VB Nieuwegein

06 53749071
ContactStuur Bolwerk Management Support een bericht
Extra informatiepagina-2

pagina-2

Deze pagina bevat extra informatie van Bolwerk Management Support.

Optimaliseren administratieve processen:
 
Wij verrichten een kort vooronderzoek om de mogelijkheden en knelpunten in uw bedrijfsprocessen en/of administratie helder te krijgen. Hierop zal een compact plan van aanpak worden gemaakt, welke aan de directie zal worden gepresenteerd. In het plan worden de gevonden knelpunten benoemd. Een verbeterplan met een vrijblijvende tijdsinschatting van het proces is onderdeel van de presentatie.
 
Indien de directie akkoord gaat met het voorgesteld plan, zal er gestart worden met de verbeterprocessen. De realisatie van het optimaliseren van de administratieve processen zal, indien mogelijk, in samenwerking met de aanwezige medewerkers worden uitgevoerd. Doel van deze vorm van aanpak is de oplossing zo de draagkracht te geven waardoor dit binnen de organisatie blijft bekleven.
 
Periodiek kan na succesvolle afronding van het project een controlerend bezoek worden gepland of de processen nog optimaal worden nageleefd.
 
****************************
 
Het bieden van incidentele en projectmatige secretariële ondersteuning. Op ad-hoc of periodieke basis kan Bolwerk Management Support inspringen indien u op korte termijn secretariële ondersteuning nodig heeft.
 
****************************
 
Het bieden van regelmatige secretariële ondersteuning op dagelijkse of wekelijkse basis. Samen met u bekijkt Bolwerk Management Support welke secretariële ondersteuning u nodig heeft, die wij remote of vanuit uw bedrijfslocatie uit kunnen voeren. Vraagt u naar de mogelijkheden.
 
****************************
 
(Administratieve) assistentie bij langer verblijf in het buitenland. Verblijft u langere tijd in het buitenland en maakt u zich zorgen over uw administratieve beslommeringen, dan willen wij u deze graag uit handen nemen. Wij kunnen in een oriënterend gesprek afstemmen wat uw wensen en noodzakelijkheden zijn die wij voor u uit kunnen voeren. U kunt denken aan de post, belasting gerelateerde zaken, bancaire activiteiten, etc., ect. ....
 
Door middel van vooraf gemaakte afspraken rapporteren wij u periodiek schriftelijk of mondeling over de stand van zaken aan het thuisfront. Dit geeft u een gerust gevoel tijdens uw verblijf in het buitenland.
 
Vraagt u naar de mogelijkheden.
 

 

Mijnzzp.nl