Team MijnzzpAvatar van Team Mijnzzp

Winkelcentrum

Eerder deze maand werd het rapport van de tweede Annual European Alternative Finance Industry Survey gepresenteerd. De belangrijkste conclusie: de online markt voor alternatieve financiering in Europa is vorig jaar opnieuw fors gegroeid.

De European Alternative Finance Industry Survey is uitgevoerd door de Universiteit van Cambridge, in samenwerking met KPMG en met steun van de CME Group Foundation. Dit jaarlijkse onderzoek heeft als doel de groei en ontwikkeling van de pan-Europese crowdfunding- en peer-to-peer lending-markt systematisch te volgen, en op een begrijpelijke manier in kaart te brengen. Maar liefst 267 platformen voor alternatieve financiering, verspreid over 32 Europese landen, werkten mee aan het project. Voorbeelden hiervan zijn de Nederlandse platformen Voordekunst en Greencrowd, en het internationale financieringsplatform Funding Circle.

Uit de Alternative Finance Industry Survey kan worden geconcludeerd dat de Europese online markt voor alternatieve financiering in 2015, ten opzichte van 2014, met 92% gegroeid is. Er werd vorig jaar voor een bedrag van ruim 5,4 miljard euro aan niet-bancaire kredieten verstrekt. Wanneer het Verenigd Koninkrijk, waar alternatieve financiering zeer populair is, niet meegerekend wordt, komt de stijging neer op 72%. Hoewel het verschil tussen 2014 en 2015 minder groot is dan het verschil tussen 2013 en 2014 (151%), maken bijna alle vormen van alternatieve online financiering een groei door.

Het Verenigd Koninkrijk heeft veruit het grootste marktaandeel op het gebied van alternatieve financiering, met een totaalwaarde van maar liefst 4,348 miljard euro. Na het Verenigd Koninkrijk zijn Frankrijk (319 miljoen), Duitsland (249 miljoen) en Nederland (111 miljoen) de drie landen met de hoogste bedragen uit alternatieve financiering. Ook wanneer er naar het bedrag per inwoner wordt gekeken, onderscheidt het Verenigd Koninkrijk zich duidelijk van de andere landen. Het bedrag per capita kwam hier vorig jaar neer op 65,88 euro. Na het Verenigd Koninkrijk zijn Estland (24,02 euro), Finland (11,65 euro) en Monaco (10,24 euro) de landen met de hoogste positie in de ranglijst. Nederland staat hierbij op de vijfde plaats met een bedrag van 6,53 euro per inwoner. Als het om de populairste vormen van alternatieve financiering gaat, komt het grootste marktaandeel van peer-to-peer consumentenleningen, gevolgd door peer-to-peer bedrijfsleningen. Op de derde plaats staat equity-based crowdfunding, gevolgd door reward-based crowdfunding.

Meer lezen over dit onderzoek? Het volledige verslag van de Annual European Alternative Finance Industry Survey is te downloaden via de website van KPMG.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Informatie over Mijnzzp.nl

Team MijnzzpAvatar van Team Mijnzzp

Op Mijnzzp.nl vindt u alles van en voor zzp-ers. Of u nu zelf zzp-er bent of juist op zoek bent naar een zzp-er, wij helpen u verder.

Voor zzp-ers en hun klanten

Lidmaatschap van Mijnzzp.nl is geheel gratis voor zzp-ers. Wij vragen geen abonnementskosten en geen bemiddelingskosten. Onze inkomsten komen uit de reclames die op de website worden weergegeven.

Op Mijnzzp.nl vindt u zzp bedrijven en hun beroepen met informatie, vraag en aanbod, opleidingen en salaris en tarief indicatie. Ook is uitgebreide branche informatie beschikbaar. Bezoekers van de website en klanten van de bedrijven kunnen de bedrijven op Mijnzzp.nl beoordelen. Daarnaast geeft Mijnzzp.nl een eigen beoordeling van het profiel via de Mijnzzp.nl Index.

Bezoekers van Mijnzzp.nl kunnen een prijsopgave opvragen bij zzp bedrijven binnen een bepaalde afstand. Via advertenties kan iedereen op Mijnzzp.nl een product of dienst onder de aandacht brengen. Voor een product advertentie vragen wij een kleine vergoeding.

Gratis hulpmiddelen voor zzp-ers

Via onze salaris en tarief pagina's kunt u een voorbeeld berekening maken, om te kijken hoeveel u onder de streep overhoudt in loondienst of als zzp-er.

Leden van Mijnzzp.nl met een afgerond openbaar profiel kunnen gratis facturen opmaken en downloaden om ze naar de klant te sturen.

Via onze groepen en ZakenPartners kunt u maximaal gebruik maken van uw netwerk. Dit kan ook het vertrouwen van uw opdrachtgevers vergroten.

Algemene informatie over zzp-ers

Op Mijnzzp.nl vindt u weblogs, nieuwsberichten en de agenda met zzp activiteiten. Bezoekers van de website kunnen deze informatie ook zelf aanleveren, bijvoorbeeld om een activiteit te promoten.

Team MijnzzpAvatar van Team Mijnzzp

Nederland is wereldwijd koploper waar het gaat om flexwerkers. Vaste banen komen binnen Nederland dan ook steeds minder voor. Met dit nieuws kwam vorige week het Centraal Planbureau naar buiten. Volgens het Centraal Planbureau komt dit voornamelijk door het beleid van de regering en is dit geen wereldwijde trend. Volgens het Centraal Planbureau is het voor werkgevers meestal niet meer aantrekkelijk om personeel in vaste dienst te nemen, vanwege de hoge kosten. Steeds meer werkgevers kiezen er dan ook voor om tijdelijke contracten aan te bieden of mensen op een andere manier in te huren, zoals via een uitzendbureau of als zzp-er. De voornaamste redenen hiervoor zijn volgens het Centraal Planbureau de hoge kosten voor werkgevers en wetgeving zoals de wet werk en zekerheid.

Volgens de directeur van het Centraal Planbureau Laura van Geest groeit het aantal flexwerkers binnen Nederland dan ook hard, terwijl ruim tachtig procent van de flexwerkers liever een vast contact heeft. De belangrijkste reden dat flexwerkers liever een vast contact hebben is volgens Laura van Geest de onzekerheden die het bestaan als flexwerker met zich mee brengt. Deze onzekerheden bestaan voornamelijk uit sociale onzekerheden, zoals een pensioensregeling of het wel of niet kunnen kopen van een huis.

Volgens Laura van Geest zal de veranderende arbeidsmarkt een belangrijk thema worden bij de volgende verkiezingen. Vooral voor mensen met een zwakke positie binnen de arbeidsmarkt is dit een belangrijk onderwerp. Zzp-ers hebben volgens haar minder behoefte aan zekerheden, omdat zzp-ers er bewust voor kiezen om te werken als ondernemer.

Ook Minister Asscher heeft zich uitgelaten over het onderzoek van het Centraal Planbureau. Minister Asscher vindt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt binnen Nederland doorschiet, en dat er meer maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen. De wet werk en zekerheid moet een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt voorkomen maar is op zichzelf niet voldoende, volgens Minister Asscher.

Team MijnzzpAvatar van Team Mijnzzp

Uit een onderzoek van TNS NIPO onder ruim dertienhonderd zzp-ers blijkt dat ruim 87 procent van alle zzp-ers bijna geen gebruik maakt van een modelovereenkomst. Ook opdrachtgevers maken volgens het onderzoek (PDF) bijna geen gebruik van een modelovereenkomst. Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht en is ook niet nodig als een zzp-er zonder twijfel werkzaam is als ondernemer. De zzp-ers in het onderzoek geven aan dat ze het gebruik van een modelovereenkomst niet nodig vinden en dat de opdrachtgevers hier ook niet naar vragen.

Wel geven de zzp-ers in het onderzoek aan dat ze merken dat er minder zzp-ers ingehuurd worden door opdrachtgevers. Ruim 73 procent van alle opdrachtgevers geeft aan geen problemen te zien of te verwachten door de nieuwe wet DBA. Uit het onderzoek komt wel naar voren dat intermediairs zich zorgen maken over de nieuwe wet DBA. 86 procent van de intermediairs die meegedaan hebben aan het onderzoek ziet knelpunten en onduidelijkheden met betrekking tot de wet DBA.

De berichtgevingen die betrekking hebben op de nieuwe wet DBA zijn erg wisselend te noemen. Eerder deze week was er een uitzending van het televisieprogramma Rader, waarin heel andere signalen te horen waren. Ook was er vorige week een nieuwsbericht waaruit bleek dat zzp-ers massaal niet meer welkom zijn op de Hogeschool Utrecht. Uit het onderzoek van TNS NIPO blijkt nu echter dat zzp-ers zich geen zorgen maken over de wet DBA.

Wanneer is modelovereenkomst nodig

Een modelovereenkomst is nodig als er mogelijk sprake kan zijn van schijnzelfstandigheid. Om dit te voorkomen moeten zzp-ers en opdrachtgevers een modelovereenkomst overleggen aan de belastingdienst. Als de belastingdienst het modelovereenkomst goedkeurt is er geen sprake van schijnzelfstandigheid. Een zzp-er die steeds voor verschillende opdrachtgevers werkt hoeft zich geen zorgen te maken om de wet DBA.